Nyheter

Nyhet i Polylino skola – bokserie på flera språk

Vi kan med glädje berätta att vi nu har de första böckerna i en bokserie på flera språk, med text på andra språk än svenska. Välj att läsa boken på somaliska och lyssna till den somaliska inläsningen. Du kan också välja andra språk att läsa och lyssna till. Läs en bok med text på tigrinja och lyssna på den svenska inläsningen. Du kan välja mellan följande språk: svenska, engelska, dari, tigrinja, finska, tyska, arabiska, somaliska och norska.

Det är spännande och informativa faktaböcker från BookLife om djur, växter, miljöfrågor, människokroppen och solsystemet.