Nyheter

Nya kurser inom dyslexi

Skaffa dig ovärderlig spetskompetens

Till hösten erbjuder vi inte bara en utan två kurser inom området dyslexi. Skaffa dig kunskap som kan göra stor skillnad i din verksamhet!
Båda kurserna hålls i Stockholm under ledning av personer med lång erfarenhet och stort kunnande inom området.

Utredningsarbete vid läs- och skrivsvårigheter och dyslexi
– fokuserar på vad elevens svårigheter är och innebär.

Åtgärder och interventioner vid läs- och skrivsvårigheter och dyslexi
– fokuserar på hur man kan arbeta med elevens svårigheter.

Läs mer här

 

Erfarna och kunniga kursledare

Anna Fouganthine, fil. dr. i specialpedagogik med inriktning läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Ing-Marie Sandberg, universitetsadjunkt
Christer Jacobson, docent i pedagogisk psykologi