Nyheter

Ny version av ILT-appen för både iOS och Android

Nya versionen innehåller en stor förbättring av inloggningen. Nu erbjuder vi single sign-on (SSO) med hjälp av Google, Office 365 och Skolfederation. Användare behöver alltså endast logga in en gång genom sin favorittjänst och komma in i appen, givet att användarinformationen är kopplad till ett ILT-konto.