Nyheter

Nu kan förskolebarn läslyssna på bokmagi i Norge

I Sverige lanserades Polyglutt i september 2017 och är redan en succé med 100 betalande kommuner och 160 000 förskolebarn som dagligen använder tjänsten. I Finland har en fjärdedel av alla barn i förskolan läslyssnat på böcker i appen och i Tyskland lanserades tjänsten i februari under didacta-mässan i Köln. Idag lanseras bilderbokstjänsten på norska marknaden med namnet Polylino.

Möjligheten till ett starkt utvecklat modersmål är den viktigaste bakgrundsfaktorn för en bra skolgång – något förskolan måste lägga grunden för. Med Polylino utvecklar flerspråkiga barn både norska språket och sitt modersmål. I tjänsten finns böcker inlästa på upp till 40 språk utöver norska.

Precis som på övriga marknader finns en pedagogisk handledning i appen. Handledningen är framtagen av Trine Solstad, norsk lektor i språk och litteratur. I den finns praktiska tips på bland annat boksamtal.

”Vi är mycket glada att lansera vår digitala bildbokstjänst i Norge. Vi vill att så många förskolebarn som möjligt, på alla sina språk, ska kunna uppleva bildböckernas magiska värld. Med Polylino får förskollärare en tjänst som vi vet kommer att inspirera och vara en praktisk hjälp för att uppnå flera av målen i den norska läroplanen för förskolan”, säger Jakob Skogholm, vd för ILT Inläsningstjänst.

Läs mer om Polylino på www.polylino.no.

För mer information kontakta:
Mette Brolinson
Area Manager Norway
ILT Inläsningstjänst
Mobil: 070-846 41 45
E-post: mette.brolinson@inlasningstjanst.se