Nyheter

Nominera en modersmålslärare till Årets språkliga eldsjäl

Förskolan och skolan har i uppdrag att ge barn och elever möjlighet att utveckla både det svenska språket och det egna modersmålet. Läs- och skrivförmågan i modersmålet överförs till andraspråket, något som gör att språkutvecklingen går snabbare. Rapporten ”Flerspråkighet – en forskningsöversikt” av Vetenskapsrådet visat att möjligheten till ett starkt utvecklat modersmål är den absolut viktigaste bakgrundsfaktorn för en bra skolgång.

Modersmålslärare är en avgörande pusselbit för barn och elevers språkutveckling, och lärarna är även viktiga för att öka barns självkänsla samt ge barn och ungdomar känslan av delaktighet i det svenska samhället. Samarbetet mellan lärare och modersmålslärare är viktigt för att sammanlänka eventuella kulturella skillnader mellan nyanlända elever och skolan. Detta eftersom modersmålsläraren oftast kommer från samma kulturområde som eleven och därmed har en förståelse för elevens bakgrund.

För att uppmärksamma det viktiga arbete som modersmålslärare gör runt om i Sverige vill Lärarnas Riksförbund och ILT Inläsningstjänst lyfta yrkesrollen och visa på goda exempel genom nomineringen Årets språkliga eldsjäl.

Har du en kollega som ger det lilla extra i sin lärarroll och som du skulle vilja lyfta? Nominera en modersmålslärare till Årets språkliga eldsjäl. Vinnaren och den som lämnat nomineringen får en gemensam dag på Skolforum samt ett årsabonnemang på en av tjänsterna Polyglutt eller Studiestöd på modersmål. Alla som nominerar får som tack välja ett 30-dagars demokonto på någon utav tjänsterna. Nomineringen sker fram till 1 oktober 2018 och vinnaren utses 4 oktober.

Till nomineringssidan.

 

För mer information kontakta:

Alexandra Blomberg
Marknads- och försäljningschef
ILT Inläsningstjänst
Mobil: 070 383 00 62
E-post: alexandra.blomberg@inlasningstjanst.se

Helena Linge
Kommunikationschef
Lärarnas Riksförbund
Mobil: 070 215 10 15
E-post: helena.linge@lr.se