Nyheter

Läs med Polylino i sommar! Av Barbro Westlund

Så här i början sommarlovet vill jag passa på att skicka en sommar- och läsfrämjande hälsning!

Svensk skola står inför flera utmaningar, men också möjligheter, att påverka så våra barns läsutveckling blir mer likvärdig. Tidiga insatser är avgörande för en framgångsrik läsutveckling. Man brukar säga att den ”farligaste” sommaren är den mellan första och andra skolåret. Det finns nämligen de föräldrar som säger ”Åh, vad skönt med sommarlov. Nu slipper du läsa!”, och så finns de föräldrar som säger ”Äntligen, nu får du mer tid för läsning!”

Läsning är färskvara – och att läsa ger ökad kunskap. Det innebär att det kan bli utmanande för flera barn som kommer tillbaka till skolan och inte har övat någon läsning under sommaren. Kunskapsglappet ökar mellan de barn som fått stöd i sin läsning under sommarlovet och de som inte fått det. Det finns nämligen inget som är så språk- och kunskapsutvecklande som att läsa på egen hand eller att få lyssna på en vuxens högläsning och samtala om det lästa. I stället för att bära med en kasse med böcker till stranden kan du använda dig av Polylinos digitala bibliotek. Då behövs bara en mobiltelefon eller läsplatta! Kryp in under parasollen och njut av att läslyssna tillsammans med ditt barn eller utmana det att våga läsa böcker alltmer på egen hand. Ge stöd när det behövs. Visa också att du själv läser, antingen fysiska böcker eller e-böcker. Låt läsningen bli en daglig och fin rutin under hela sommarlovet!

Här får du några handfasta råd hur du kan stödja de yngre barnens läs- och skrivutveckling under sommarlovet:

  • Att förstå den alfabetiska principen. Många barns finmotorik utvecklas i förskoleklassen och i årskurs 1. Men för många barn kan det vara svårt att få till bokstäverna rätt även under det andra skolåret. Ett sätt att lekfullt öva upp finmotoriken är att skriva bokstäver, namn eller korta ord i sand eller t. om. i vatten! Uppmuntra barnen att sätta ord på vad de skrivit. Ha gärna också papper och pennor i olika färger tillhands, både när ni är inomhus och utomhus. Diskutera:  – Varför skriver vi egentligen?
  • Listor. Prata om vad ni ska göra och skriv listor tillsammans; inköpslistor, packningslistor, ”att göra”-listor. Barnen kan sitta bredvid och skriva en egen lista som kan vara helt, eller delvis, oläslig för en vuxen (det är processen, inte resultatet, som räknas). Att förstå att det sagda går att skriva är tecken på att barnet är på god väg att förstå hur skriftspråket fungerar. Diskutera: – Varför gör vi listor?
  • Hitta tiden. Läser du bara för ditt barn vid läggdags riskerar läsningen att bli ett sömnpiller för insomning. Det är absolut inte fel att läsa på kvällen, men försök att hitta andra tider också; till exempel efter frukosten, vid eftermiddagsfikan eller på stranden. Låt ditt barn vara med och påverka:  – När tycker du att det känns extra bra att vi läser tillsammans?
  • Dialogisk läsning. Samtala med barnet om vad ni läst. Om handlingen, om personerna om bilderna. Rådet fungerar också om barnen läser böcker på egen hand – be barnet berätta om inte bara handlingen i boken utan också om vilka funderingar boken väcker. Glöm inte att också läsa faktabilderböcker som har en annan struktur. Diskutera frågor som: Vad vill författaren att vi ska lära oss? Vad har vi lärt oss? Vad vill vi veta mer om? Hur tar vi reda på det?
  • Upprepning. Läs om samma bok flera gånger om det är möjligt. Efter tredje gången fungerar den dialogiska läsningen som bäst, men sådan omläsning fungerar bara om boken är värd att läsas om och väcker frågor. Men var samtidigt lyhörd för vad barnet självt vill att ni ska läsa!
  • Dela läsupplevelsen. När ni läser tillsammans är det lättare att dela läsupplevelsen, men det behöver inte vara svårare om ditt barn är stort nog att läsa på egen hand. Läs hens favoritbok och prata om den tillsammans. Ni kan jämföra vad som var mest spännande eller lärorikt: – Tyckte vi lika eller olika? Vad kan det bero på?
  • Läs själv och visa att du läser.  Barn tar efter det du gör. Var en förebild och läs själv, antingen det är på papper eller skärm. Samtala ibland med barnet om vad du läser, varför och hur du tänker. Diskutera frågor som:  – Varför läser vi egentligen?

Bästa sommar- och läshälsningar

från

Barbro Westlund

 

 

 

 

 

 

 

Lektor i läs- och skrivutveckling

och författare till Polylino skolas handledning

Fotograf: Erik Amkoff