Nyheter

Lärarpriset Guldäpplet på Bokmässan i Göteborg

I höst flyttar prestigefyllda lärarpriset Guldäpplet in på Sveriges största lärarscen – Bokmässan i Göteborg. Och Bokmässans deltagare och besökare kommer att få många tillfällen att se och höra årets Guldäpplepristagare, lärare som prisas för att de förnyar och utvecklar undervisningen.

Guldäpplet har i drygt tio år delats ut på Skolforum i Stockholm, men byter i år arena och stad till Göteborg och Bokmässan. Digital kompetens blir allt viktigare i hela samhället så också i skolan. Att integrera och använda sig av de digitala verktygen i undervisningen är både en pedagogisk möjlighet och en utmaning för lärarna. Lärarpriset Guldäpplet lyfter fram lärare som utvecklar skolan och pedagogiken med digitala verktyg och arbetssätt.

– När digitaliseringen just nu tar stora steg i svensk skola är det betydelsefullt att skolans lärare och Guldäpplet tar tydligare plats på Bokmässan. Det placerar skolan och Guldäpplet där de hör hemma – mitt i kulturen. Med Guldäpplet blir den digitala kulturen och lärandet, uttrycken och arbetsformerna ännu mer synliga och belysta på Bokmässan, säger Peter Becker, stiftelsen DIU, Guldäpplejuryns ordförande.

– Det är glädjande att Guldäpplet tar plats på Bokmässan, ett prestigefullt pris som lyfter skola och lärare. I diskussioner kring skolan och den kritik lärare får utstå blir det extra viktigt att lyfta de fantastiska insatser som görs, säger Frida Edman, mässansvarig Bokmässan

Guldäpplet som har delats ut sedan 2002 bygger på nomineringar från kollegor och skolledare i hela landet och speglar professionens beprövade erfarenhet. Nominerade och pristagare demonstrerar i praktiken hur undervisning och lärande kan utvecklas i skolan genom att ta tillvara de digitala möjligheterna.

Med 4 000 programpunkter och 2 000 författare och föreläsare erbjuder Bokmässan massor av ny kunskap för personal inom skola och utbildning. I seminarieprogrammet finns ett separat Skolspår, som består av ett antal seminarier ur det ordinarie programmet speciellt utvalda för personer som arbetar inom skola och utbildning

På Bokmässan, 26-29 september i Göteborg, kommer årets pristagare att dela med sig av sina erfarenheter. Guldäpplet medverkar i Skolspårsprogrammet liksom på övriga scener. Den 26 september tillkännages finalisterna, och fredagen den 27 september presenteras vinnaren på Biblioteks- och berättarscenen och själva prisutdelningen skerpå Bokmässans soaré.

Om Guldäpplet
Guldäpplet är ett lärarstipendium som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Gleerups Utbildning AB, ILT Inläsningstjänst AB, Netsmart AB, Studentlitteratur AB samt föreningen DIU och Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn medverkar de två senaste årens Guldäpplepristagare, företrädare för samtliga partners samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.

Priset består, förutom ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland.

Nomineringen till Guldäpplet 2019 är öppen till och med den 1 juni.

Mer information om Guldäpplet: www.diu.se/guldapple

Om Bokmässan
Bokmässan i Göteborg pågår under 26–29 september 2019 och är Nordens största kulturevenemang. Seminarieprogrammet presenteras i Stockholm och Göteborg den 28 maj. Årets temasatsningar är Sydkorea, som är hedersgäst och temaland, Medievetenhet (MIK) samt Jämställdhet.

Skol- och utbildningsfrågor är och har alltid varit en viktig del av Bokmässan och har en tydlig hemvist med ett särskilt skolområde i utställningshallarna.

Mer information om Bokmässan: www.bokmassan.se

Pressbilder: Foton på Guldäpplet för fri användning i media, http://www2.diu.se/guldapple/pressbilder/guldapplet/

För mer information kontakta:
Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU och Guldäpplets jury, presskontakt Guldäpplet
peter.becker@diu.se
070 –710 44 53

Charlotta Parkås, presskontakt Bokmässan
chp@bokmassan.se
0736-60 69 61