Nyheter

Kommer i höst! Fonologia 2.0

När Fonologia först togs fram var testresultaten baserade på penna- och pappertester. I takt med att användningen ökar och appen har stabiliserats och byggts på med funktionalitet har vi nu sett ett tillfälle att göra om normerna som ligger till grund för Fonologia.

Via Fonologia har vi tagit fram ny normeringsdata som baseras på en digital metod och eliminerar fysiska aspekter ur ekvationen. Under våren 2020 har vi samlat in testdata där appen har använts och detta utgör den nya normeringsgrunden för Fonologia 2.0.

I Fonologia 2.0 har vi också gjort om en ett par övningar, vissa i sin helhet och andra endast smärre förändringar eller tillägg.

I samband med detta arbete har manualen uppdaterats och ett nytt kapitel med åtgärder kopplat till resultatprofilen i Fonologia lagts till.

Vi hoppas att Fonologia 2.0 är redo till Q3-Q4 2020.

Fonologia - ILT Inläsningstjänst