Nyheter

Inlästa läromedel – nu även i Frankrike

I Sverige och i andra nordiska länder är inlästa läromedel ett viktigt verktyg för att stötta elever med dyslexi i deras skolgång. ILT Inläsningstjänst har sedan 90-talet producerat och levererat inlästa läromedel till i stort sett alla svenska skolor.

På kontinenten har utvecklingen inte kommit lika långt. Det är därför glädjande att vi nu kan ta våra erfarenheter från Sverige till nya länder, och idag lanseras tjänsten i Frankrike under namnet Sondo. Frankrike och Sverige delar många värderingar kring likvärdighet och samhällets skyldighet att stötta svagare elever. Vi hoppas att vår tjänst kommer göra stor nytta även i Frankrike.