Nyheter

ILT Inläsningstjänst väljer att stödja Friends

Exempel på ett samtal runt middagsbordet:

Förälder: Vad lärde du dig i skolan idag?
Barn: Njae, ingenting.
Förälder: Hur var dagen i skolan?
Barn: Den var bra, ingen i klassen blev slagen.

En förutsättning för att ta till sig kunskap är att elever har en trygg lärmiljö i skolan. ILT Inläsningstjänsts mål är att alla barn och elever ska ha likvärdig möjlighet att ta till sig kunskap. Förutsättningen för detta är en bra och trygg lärmiljö. Därför är ILT Inläsningstjänst stolta att kunna berätta att företaget valt att stödja Friends i arbetet för att förebygga mobbing redan från förskolan.

Att elever har rätt till en trygg lärmiljö lyfter bland annat Skolkommissions rapport Samling för skolan – nationell strategi för kunskap och likvärdighet. De skriver ”Frågan om trygghet och studiero i skolan är viktig för att ge både elever och skolans personal en god arbetsmiljö och för att skapa en god lärandemiljö”. Det är fler aktörer som nu uppmärksammar barnens lärmiljö. Folkhälsomyndigheten lyfter också den ökade psykiska ohälsan i skolan i rapporten Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? publicerad 26 april 2018. Deras slutsats är att skolan behöver stärkas för att skapa en god lärmiljö, som därmed kan förbättra skolresultat och en likvärdig skola.

ILT Inläsningstjänst ser detta stöd som starten på ett längre samarbete med Friends då arbetet med dessa frågor tar tid och inte löses i en handvändning. Då forskning visar att tidiga insatser är viktiga väljer ILT Inläsningstjänst att bland annat skänka 10 kr till Friends för varje ny följare som företaget får på sin Facebook-sida Språkutveckling i förskolan med Polyglutt som riktar sig till målgruppen förskola och förskoleklass. Polyglutt är en digital bilderbokstjänst för att jobba med bland annat läsning och hittills har 24 kommuner tillgång till tjänsten på sina förskolor. Genom samarbetet vill företaget uppmuntra läsning i en trygg lärmiljö.

”Alla barn i skolan ska ha rätt till en trygg lärmiljö så att de har möjlighet att ta till sig kunskap och därmed få ta del av den nytta våra tjänster tillför i förskola och skola. Att stötta Friends arbete i att skapa en trygg miljö för alla barn från förskoleåren känns jätteviktigt för oss. Vi hoppas på ett långsiktigt samarbete som kan bidra till att alla barn känner sig trygga i förskolan och skolan”, säger Jakob Skogholm, vd på ILT Inläsningstjänst.