Nyheter

ILT Inläsningstjänst byter namn till ILT Education under vårterminen

ILT Inläsningstjänst är Nordens ledande Edtech-bolag. Med närvaro i 10 länder arbetar vi i en internationell miljö med tjänster som passar från förskolan till vuxenutbildning. Alla våra tjänster stöttar vår vision ”Alla har rätt till likvärdig utbildning”. Vi brinner för våra produkter som gör skillnad för många barn och unga!

Under våren är det dags att byta till ett nytt namn. Så här säger vd Jakob Skogholm om det kommande namnbytet:

“När jag började på ILT 2012 var vi ett bolag som endast jobbade med produktion av ljudböcker, och hette då Inläsningstjänst AB. Namnet beskrev väl vad vi gjorde och var väl etablerat bland Sveriges lärare. Vi insåg dock att långsiktigt vill vi gå mot något annat och införde ILT till namnet. Att jobba med tjänster för dyslektiker och samtidigt heta något så krångligt och svårstavat som Inläsningstjänst är dock inte bra. Och samtidigt expanderar vi med våra tjänster utomlands, är namnet helt omöjligt att uttala – än mindre att bokstavera. Så nu är det dags att dra bort plåstret och även kalla oss för ILT Education i Sverige.
Så välkommen på vår resa under nytt namn!” – Jakob Skogholm, CEO, ILT Education

Namnbytet sker under vårterminen 2022, håll utkik!

Idag har 287 kommuner Inlästa Läromedel och 24 kommuner Begreppa. Närmare 80% av Sveriges förskolor använder Polyglutt. Globalt uppnår vi inom kort upp till 1 miljon förskolebarn. Läs mer om oss här

We are the Nordic region’s leading EdTech company. Having expanded into four new markets during 2021, we are now present in ten countries and work in an international environment with services from preschool to adult education. Through our services, we strive to achieve our vision that ”Everyone should have an equal opportunity to education”. We are passionate about delivering products which make a difference for many children and young people.

During the spring it is time to change names to ILT Education. Below is CEO Jakob Skogholm’s word about the upcoming name change:

“When I started at ILT in 2012, we were a company that only produced audio books so we therefore named ourselves Inläsningstjänst AB. The name well described what we did back then and became well established among Sweden’s teachers. In the long run we wanted to move towards something broader, and producing a service for students with dyslexia which is as complicated and difficult to spell as “Inläsningstjänst” is not good. At the same time we are expanding our services abroad and the name is completely impossible to pronounce or spell. So now it’s time to take a new path and adopt our new name of ILT Education in Sweden. So welcome to our journey under a new name!”
– Jakob Skogholm, CEO, ILT Education