Nyheter

Gratis föreläsning: Nyanländas lärande i matematik

ILT Inläsningstjänst bjuder in till en serie föreläsningar med Saman Abdoka. Här är chansen för dig är på jakt efter nya verktyg och som vill utveckla din pedagogiska kompetens när det gäller att undervisa andraspråkselever.

Att möta de nya utmaningarna

Nära en fjärdedel av alla elever i svensk grundskola har idag en utländsk bakgrund, ca 72 000 av dessa är nyanlända. IM-programmet var Sveriges fjärde största gymnasieprogram 2016/2017. Denna mångfald av elever kräver att lärare börjar tänka nytt samt planera och organisera undervisningen så att den gagnar alla.

Elevernas skolgång och förkunskaper i matematik skiljer sig åt betydligt. Deras skiftande behov ställer matematiklärare inför en stor utmaning. Är du relativt ny i att undervisa nyanlända och flerspråkiga elever? Då kan den här föreläsningen lära dig mer om vilka framgångsfaktorer som gynnar dessa elever.

Föreläsningen belyser

  • Hur du tillvaratar, utmanar och utvecklar nyanlända elevers matematikkunnande
  • Strategier som underlättar nyanlända elevers integration i den svenska matematikundervisningen
  • Kartläggning av förkunskaper som ger en helhetsbild över var eleven befinner sig
  • Kunskap om matematikundervisning i olika kulturer
  • Språkutvecklande arbetssätt
  • Stöd av digitala verktyg i undervisningen

Om Saman Abdoka

Saman Abdoka är legitimerad grund- och gymnasielärare i matematik och läromedelsförfattare med flera års erfarenhet av att arbeta med nyanlända och flerspråkiga elever. Hans tydliga och verklighetsbaserade exempel gör honom till en uppskattad föreläsare. Saman har i flera år föreläst på Skolforum (2015-2017) samt på en rad andra konferenser.
Saman är medförfattare till ”Matematik för nyanlända”, häften som hjälper dig och dina elever att kartlägga vilka kunskaper eleverna har och vilka de behöver arbeta mer med.

Målgrupp

Matematiklärare F-9, undervisande lärare på språkintroduktionsprogrammet och komvux, rektorer, specialpedagoger, speciallärare och skolutvecklare. Föreläsningen är relevant för alla som jobbar med undervisning av nyanlända, inte bara för matematiklärare.

Datum och städer

14/3: Örebro

20/3: Göteborg

28/3: Umeå

26/4: Landskrona

3/5: Linköping

Tider och upplägg

15.30 ILT bjuder på kaffe/te och smörgås

16.00-18.00 Föreläsning

18.00 Mingel

Anmäl dig – helt kostnadsfritt

Behöver du lära dig mer om hur du på ett bra sätt kan undervisa nyanlända och flerspråkiga elever på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt? Då är du mer än välkommen att anmäla dig.

Förhinder ska anmälas senast ett dygn innan föreläsningen. För avbokningar senare än 24 timmar utgår en No show-avgift på 300 kr ex moms.