Nyheter

Stora skillnader i Förskolans modersmålsbarometer

Det är stora skillnader på hur aktivt kommuner arbetar med modersmål i förskolan. I dag är var femte barn i Sverige flerspråkigt och Skolverket har nyligen föreslagit för regeringen att läroplanen ska uppdateras med ett förtydligande om förskolans ansvar för modersmål. Förskolans modersmålsbarometer har tagits fram av utbildningsföretaget ILT Inläsningstjänst.

– De flesta kommuner arbetar aktivt för att hjälpa flerspråkiga barn att utveckla sitt modersmål i förskolan, men skillnaderna är stora trots att vi ska ha en likvärdig förskola. Forskning visar att ett aktivt modersmålsarbete stärker fortsatt språkutveckling både på modersmålet och svenska, samt barnens självkänsla och kulturella identitet, säger Jakob Skogholm, vd ILT Inläsningstjänst.

204 kommuner valde att delta i Förskolans modersmålsbarometer som rankar Sveriges kommuner utifrån hur aktivt de arbetar med modersmål i förskolan. Det är stora skillnader mellan kommunerna. Högst resultat i Sverige har Arboga, Nässjö, Uddevalla, Värnamo, Flen och Mölndal med 22 poäng av 24 möjliga. I botten av de svarande kommunerna placerar sig Vara med 0 poäng. Snittet för riket var 13 poäng.

Kommunernas satsningar på modersmål i förskolan omfattar exempelvis ofta kompetensutveckling av personal, biblioteksbesök samt användande av digitala tjänster med böcker inlästa på flera språk.

– Att arbeta med språkutveckling på språk som personalen i förskolan inte behärskar låter svårare än vad det är. I dag finns exempelvis goda möjligheter att använda sig av pedagogiska tjänster så som till exempel digitala bilderböcker där barnen kan lyssna på bilderböckerna både på sitt modersmål och på svenska, säger Jakob Skogholm.

Om Förskolans modersmålsbarometer
Syftet med barometern är att kartlägga kommunernas arbete med modersmål i förskolan. Kartläggningen har genomförts av utbildningsföretaget ILT Inläsningstjänst och bygger på en enkät som skickats ut till Sveriges kommuner under perioden 18 april–4 maj. 204 av 290 kommuner valde att besvara enkäten. Svaren på enkätens frågor utgör grunden för rankingen av kommunerna. Hela modersmålsbarometern med samtliga kommuners totalpoäng och vilka frågor som ingår i enkäten finns att läsa här.

Polyglutt
ILT Inläsningstjänst har tagit fram det pedagogiska verktyget Polyglutt som är ett stöd för att jobba med läsning och flerspråkighet i förskolan. Många av böckerna i tjänsten finns inlästa på upp till 15 språk utöver svenska. Några exempel är de nationella minoritetsspråken finska och nordsamiska samt andra stora språk på förskolor i Sverige som arabiska och engelska. Nya språk tillkommer löpande.

För mer information kontakta gärna:
Jakob Skogholm, vd ILT Inläsningstjänst, 070-516 60 04, jakob.skogholm@inlasningstjanst.se
Alexandra Blomberg, presskontakt, 070-383 00 62,
alexandra.blomberg@inlasningstjanst.se

Bild Polyglutt logotyp
Bild Polyglutt app

Fakta om förskolan och modersmål
– Nästan 510 000 barn är inskrivna i förskolan.
– Ungefär var femte förskolebarn i Sverige talar i dag mer än ett språk.
– Språklig stimulans i svenska och andra modersmål bidrar till barnets kognitiva och sociala utveckling.
– Forskningen betonar vikten av att personalen uppmuntrar, uppmärksammar och bekräftar barnens modersmål, för att de inte ska marginaliseras.