Nyheter

Fina resultat från senaste kundnöjdhetsundersökningen!

Vi är så glada och stolta över den fina respons vi fått av våra kunder i vår senaste kundnöjdhetsundersökning!

Vi ställde frågan om våra kunder skulle rekommendera våra tjänster till sina kollegor? NPS-mätningen i maj 2022 visade följande siffror:

Begreppa: 56
Inlästa Läromedel: 51
Polyglutt förskola: 80
Polylino skola: 50

Vad är NPS-mätning och vad betyder siffrorna?
NPS står för Net Promoter Score. Mätningen besvarar hur troligt det är att användaren skulle rekommendera våra tjänster till sina kollegor. Svaren gavs på en skala från 0-10. NPS-numret mäts mellan –100 och +100. NPS-siffran på plussidan anses vara bra, över+50 är utmärkt och över +70 är högsta klass.

Några kommentarer från undersökningen.

”Det går nästan inte att tänka sig att vara utan Begreppa, filmerna är relevanta för det centrala innehållet och eleverna kan se dem om och om igen.”

”För att ha en tillgänglig lärmiljö är det ett måste att erbjuda samtliga elever möjligheten till Inlästa Läromedel.”

”Polyglutt är en fantastisk tjänst. Att barnen självständigt kan botanisera och djupdyka ner i ett bibliotek. Tack vare QR koderna kan de själva välja när de vill lyssna på en bok, och behöver inte anpassa sig och vänta på en tillgänglig pedagog som kan läsa för dem. De har bidragit till att allt fler barn självständigt hittar lugna små stunder i vardagen på förskolan.”

”Polylino skola ett fantastiskt material som är lättillgängligt för alla både i skolan men främst för att hemma kunna läsa/lyssna på böcker. Jag hoppas att ni fortsätter med att bredda ert utbud.”

Stort tack, låt oss fortsätta i samma spår framåt!