Nyheter

Digilär och ILT Inläsningstjänst satsar på utökat lässtöd i digitala läromedel

Tillsammans med ILT kommer Digilär, som är en del av Natur & Kultur, erbjuda inläst text i samtliga digitala läromedel för mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och sfi.

Med ny teknik finns möjlighet att utveckla pedagogiskt lässtöd för att göra undervisningen mer lättillgänglig och inkluderande. Inläst text är en av de funktioner som elever uppskattar allra mest.

För kunder till ILT och Digilär innebär samarbetet en fantastisk fördel, helt utan extra kostnad. I dagsläget har 286 av Sveriges 290 kommuner tillgång till inlästa läromedel hos ILT vilket gör att Digilärs kunder över hela landet kommer kunna ta del av detta.

Läs mer här!