Jenny Thulemark är specialpedagog mot två förskolor i Tingsryds kommun och var en av dem som såg fördelarna med Polyglutt och ville ta in tjänsten till kommunen. Efter 9 månaders användning frågade vi Jenny och hennes kollega Åsa Svensson om hur de använder Polyglutt i barngrupperna.

Hur arbetar ni med Polyglutt med flerspråkiga barn?
Ett bra sätt är att använda Polyglutt med cirka fem barn åt gången. Först lyssnar eller läser pedagogen texten på svenska för att sedan växla till ett annat språk. Boken får ha kort text för att det ska fungera, annars får det vara färre barn som lyssnar.

När man tar fram appen Polyglutt så dras barnen till iPaden för att lyssna, titta och samtala. De yngsta barnen gestikulerar och pekar. Polyglutt tar fram barnens nyfikenhet kring språket/språken och barnen får en förståelse för språkets olikheter redan i tidig ålder. Det är en bra tjänst att använda. Vi ser glädjen i ansiktet på barnen när de känner igen sitt modersmål. Barn med andra nationaliteter kan känna en trygghet när de hör sitt eget språk.

Vid ett tillfälle tog en pedagog fram appen Polyglutt och satte igång en tysktalande saga eftersom det fanns ett tyskt barn i rummet. Barnet på två år kom fram direkt och började peka och visade med hela kroppsspråket att det var ett språk som var bekant, blev intresserad och pekade. Barnet visade sin nyfikenhet på språket. Här kan man ju då som pedagog läsa på svenska.

Vilken är den största fördelen med att ha tillgång till tjänsten?
Att få alla delaktiga. Det står i läroplanen att barnen ska få tillgång till sitt modersmål och då är Polyglutt ett sätt.

Skulle ni rekommendera andra att använda Polyglutt?
Ja, det är en bra tjänst och alla får ta del av böcker på sitt språk. Det är en vinst när man har barn med andra nationaliteter. Böckerna är bra och genomtänkta och det är toppen att det finns så många olika språk.

Läs om varför Tingsryds kommun valde Polyglutt och hur de kom igång med tjänsten.

tingsryd_9man

Förskollärare Åsa Svensson och barn på Juvelens förskola i Ryd

Få mer information om Polyglutt eller testa i 30 dagar

[sharpspring account_id="MzawMDEzNzI3AwA" form_id="SzSzTLOwMDbWTTIxT9Y1MTVM1U00NQGyjNPMEpPTTFLNUgwA"]

Relaterade nyheter

Prova gratis!

Signa upp dig här för att prova på tjänsten.