Nyheter

Begreppa – flerspråkigt stöd i undervisningen

Vår flerspråkiga tjänst Begreppa ger eleverna möjlighet till extra stöttning i distansundervisningen. Här finns över 200 filmer inom NO- och SO-ämnena samt matematik. Filmerna är tillgängliga på 6 olika språk. De korta filmerna (2-4 min) utgår från det centrala innehållet i ämnets kursplan och förklarar viktiga nyckelbegrepp i grafik.

Filmerna har direktlänkar till elevens läromedel. Eleverna kan då välja att lyssna på sitt läromedel på svenska eller få en sammanfattning av innehållet i form av studiehandledning på sitt modersmål – Begreppaguider.

Genom Begreppa får eleverna stöttning för att lättare greppa ämnet:

Så här kan ni använda Begreppa i distansundervisningen

 1. Se till att alla elever har tillgång till sina konton hos Inläsningstjänst.
 2. Instruera eleverna att titta på en Begreppafilm genom att skicka en länk till filmen.
 3. Instruera eleverna hur de byter språk på filmen.
 4. Uppmuntra eleverna att ta hjälp av begreppslistan under varje film. Här finns förklaringar på 6 språk.
 5. Låt eleverna göra quizet som hör till filmen för att kolla att de förstått.
 6. Instruera eleverna hur de hittar direktlänkarna till deras läromedel under Fördjupning. Välj att lyssna på den inlästa texten på svenska eller som studiehandledning på sitt modersmål.

Här hittar du Begreppafilmerna

Översikt av filmens funktioner

 

Så här delar du filmen med dina elever

 • Klicka på symbolen Dela video för att hämta länk och skicka till dina elever.

Dela video

Så här byter man språk på filmen

 • Klicka på symbolen för Språkväxlaren under filmen.
 • Välj språk för ljud och undertext.

Begreppslista

 • Under varje film finns en begreppslista med viktiga ord och begrepp som filmen tagit upp.
 • Begreppen och förklaringarna finns på både på svenska och på elevens modersmål.
 • Uppmuntra eleverna att gå igenom dessa för att skapa förförståelse.

Quiz

 • Till varje film finns ett quiz med några flervalsfrågor på svenska. Eleverna kan snabbt testa att de förstått innehållet i filmen!

Fördjupning

 • Under fliken Fördjupning finns direktlänkar till elevens läromedel från fyra läromedelsförlag:
  Gleerups, Liber, Natur & Kultur och Sanoma Utbildning.
 • Välj Svenska för att lyssna på den inlästa texten för aktuellt avsnitt på svenska.
 • Välj annat språk för att komma direkt till Begreppaguiden till aktuellt avsnitt.
 • Eleven kan här lyssna på studiehandledning på sitt modersmål.

Hjälp och support

Här hittar du filmer och guider som hjälper dig på vägen. Här finns också information som du kan använda för att informera dina elevers vårdnadshavare om vilka tjänster som finns tillgängliga på din skola. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor eller funderingar!