Nyheter

Barbro Westlund är en av pristagarna till Läromedelsförfattarnas särskilda pris!

Vi är så glada! Barbro Westlund, som skrivit lärarhandledningen till Polylino skola, är en av pristagarna till Läromedelsförfattarnas särskilda pris! Hon tilldelas detta pris med motivering:

Barbro Westlund är en lysande forskare, författare och föreläsare som har undervisat många blivande och verksamma lärare i konsten att lära elever läsa – att läsa med förståelse på djupet och med kritisk blick. Därigenom har hon haft en avgörande betydelse inte bara för svenska elevers läsförmåga i alla skolans ämnen utan också för varje människas rätt till kunskap och ytterst för den grund på vilken vår demokrati vilar.” Barbro Westlund delar priset med Gunilla Molloy, som har fått samma motivering. Vi säger stort grattis igen! Läs mer om alla pristagare här!

Om priset
Läromedelsförfattarnas pris är Sveriges tyngsta pris för författare som skriver läromedel och kurslitteratur. Priset syftar till att lyfta författargärningen i kvalitativa läromedel och kurslitteratur. Med Läromedelsförfattarnas pris uppmärksammar vi läromedlens och kurslitteraturens roll i Utbildningssverige. Priset premierar gott författarskap och lyfter författarnas centrala roll i läromedel och kurslitteratur.

Läromedelsförfattarnas pris delas ut i tre kategorier:

  • Läromedel
  • Kurslitteratur
  • Läromedelsförfattarnas särskilda pris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kajsa Göransson