Nyheter

Åre kommun prioriterar likvärdighet och flerspråkighet

Åre kommun har en hög andel nyanlända elever i grundskolan vilket gör att behovet av språkliga resurser och verktyg är stort. Detta är en anledning till varför kommunen valt att teckna avtal för tjänsten Begreppa (tidigare Studiestöd på modersmål). Vi frågade Helen Jonsson, samordnare för språk i Åre kommun, om vilka fördelar hon ser med att kommunen tagit detta beslut.

Vilka fördelar ser du med att alla skolor i kommunen nu har tillgång till tjänsten?

Det blir en likvärdighet i kommunens alla skolor.

Vilken nytta ser du att tjänsten ger era elever och lärare?

Vi har en god tillgång på studiehandledare i kommunen som gör ett fantastiskt arbete med eleverna i skolan. Begreppa hoppas vi ska bli ett bra och viktigt komplement till den studiehandledning som ges. Det blir ett verktyg för studiehandledaren att använda i sin handledning till eleven och för en klass- och ämneslärare, t.ex. vid lektioner där studiehandledning inte ges. Men också för elever som kommit en bit i sin språkliga utveckling, som har studietekniken på plats, och kan använda sig av tjänsten själv.

Hur ser du att de nya Bergreppafilmerna kan användas?

Begreppafilmerna ser jag kan vara ett bra stöd för att öka förståelsen för olika teman och arbetsområden då du som elev har möjlighet att både se en film med uppläst text där du själv väljer vilket språk du vill lyssna på, samt att du också kan lägga till en undertext på önskat modersmål. Eleven får arbeta både med svenska språket och modersmålet parallellt. Jag ser främst att filmerna kan användas för att skapa en förförståelse för ett område – titta, diskutera, koppla på begrepp som också finns på både svenska och med möjlighet att lägga till en översättning på önskat modersmål. Du väljer själv om du vill ha röst eller inte, text eller inte vilket jag tänker gör att du också kan använda filmerna som ett underlag för arbetsuppgifter. Att eleven berättar utifrån vad den ser, skriver om det som den ser och kan då också ha begreppslistan med som ett stöd i uppgiften.

Hur ser ni på vikten av modersmålsundervisning och flerspråkighet i kommunen?

Flerspråkighet är något som ska ses som en resurs! Som något bra! Och som ska uppmuntras! Modersmålsundervisningen är en del i detta, och blir en viktig del för elever med annat modersmål än svenska. Att ha goda kunskaper i sitt modersmål ger eleven bättre förutsättningar och möjligheter för att lära sig svenska, men har också stor betydelse för kunskapsinhämtningen i andra skolämnen. Här blir Begreppa ett viktigt verktyg för elever med annat modersmål.

Testa Begreppa i 30 dagar

Fyll i formuläret!