Nyheter

Agustín Riverol prisas på Lärkraft!

Modersmålsläraren Agustín Riverol är Årets språkliga eldsjäl 2021. Han prisas här på Lärkraft av ILT Inläsningstjänst och Lärarnas Riksförbund, som står bakom priset. I juryns motivering framhålls Agustíns kompetens, engagemang och passion för modersmålsundervisning, det spanska språket och pedagogik. Detta har påverkat, förändrat och varit en ledstjärna för både hans elever och många i lärarvärlden. Vi säger stort grattis igen och tackar Lärarnas Riksförbund för ett fint och tätt samarbete med priset!

Om priset
Både förskolan och skolan har i uppdrag att ge barn och elever möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Modersmålslärare är en avgörande pusselbit för barn och elevers språkutveckling, och lärarna är även viktiga för att öka barns självkänsla samt ge barn och ungdomar känslan av delaktighet i det svenska samhället. Samarbetet mellan lärare och modersmålslärare är viktigt för att sammanlänka eventuella kulturella skillnader mellan nyanlända elever och skolan. Detta eftersom modersmålsläraren oftast kommer från samma kulturområde som eleven och därmed har en förståelse för elevens bakgrund. Läs mer här