Nominera en modersmålslärare

Nominera en modersmålslärare till Årets språkliga eldsjäl

Har du en kollega som ger det lilla extra i sin lärarroll och som du skulle vilja lyfta? Nominera en modersmålslärare till Årets språkliga eldsjäl. Vinnaren och den som lämnat nomineringen får två gemensamma dagar på Bokmässan samt ett årsabonnemang på en av de flerspråkiga tjänsterna Polyglutt förskola, Polyglutt skola eller Begreppa (tidigare Studiestöd på modersmål).

För att uppmärksamma det viktiga arbete som modersmålslärare gör runt om i Sverige vill Lärarnas Riksförbund och ILT Inläsningstjänst lyfta yrkesrollen genom att visa på goda exempel genom nomineringen Årets språkliga eldsjäl. Nomineringen pågår fram till 25 augusti 2019.

Vikten av modersmålslärare

Både förskolan och skolan har i uppdrag att ge barn och elever möjlighet att utveckla både det svenska språket och annat modersmål.

Modersmålslärare är en avgörande pusselbit för barn och elevers språkutveckling, och lärarna är även viktiga för att öka barns självkänsla samt ge barn och ungdomar känslan av delaktighet i det svenska samhället. Samarbetet mellan lärare och modersmålslärare är viktigt för att sammanlänka eventuella kulturella skillnader mellan nyanlända elever och skolan. Detta eftersom modersmålsläraren oftast kommer från samma kulturområde som eleven och därmed har en förståelse för elevens bakgrund.

Tack för era nomineringar!

Den 10 september presenteras Årets språkliga eldsjäl 2019!

Ansök om demo för Inlästa i 30 dagar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!