Frågor och svar

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får. Hittar du inte din fråga är du välkommen att kontakta vår kundsupport.

Jag vill ha hjälp med

Kontrollpanelen och GDPR

Klasserna finns kvar men är dolda eftersom vi arbetar på en förbättrad lösning. All information finns sparad och uppdateras hos oss men just nu visas inte klasserna i Kontrollpanelen. Funktionen kommer att komma tillbaka efter sommaren. Då kommer det heta grupper istället för klasser och det kommer vara möjligt att lägga en elev i flera grupper. En elev kan tillhöra en grupp som är en klasstillhörighet men även grupper som t.ex. spanskagruppen, mattegruppen etc. Det är en efterlängtad funktion av många som kommer göra det lättare att administrera.

För att logga in med säkrare inloggning behöver du logga in med BankID eller SMS. För att kunna logga in med BankID eller SMS behöver ditt personnummer eller mobilnummer vara registrerat hos oss. Detta görs av en person på din skola eller kommun som har administratörsrättigheter. Den första personen på din skola eller kommun har fått dessa rättigheter genom att skicka in sin ID-handling till oss. Vem den personen är kan du se via kontrollpanelen under Personal, det står Admin framför användarnamnet. Saknas en person med administratörsrättigheter kan du kontakta vår kundsupport på 08 – 556 115 50 eller kundsupport@inlasningstjanst.se.

Detta kan du göra med enkel och säkrare inloggning.

För att säkerställa att ingen annan kan komma åt elevens kontoinformation genom tillgång till någon av dessa uppgifter behöver du vara inloggad på ett säkrare sätt. Vi stödjer säker inloggning via BankID eller SMS. Detta kan du göra med enkel och säkrare inloggning. 

Eftersom talboksrättigheter indikerar något om elevens hälsa klassas det som en känslig personuppgift. För att du ska kunna se och ändra den inställningen behöver du vara inloggad på ett säkrare sätt. Vi stödjer säker inloggning via BankID eller SMS. Detta kan du göra med enkel och säkrare inloggning. 

Talboksrättigheter får endast läggas till på de elever som har en funktionsnedsättning som påverkar läsandet. Eftersom det indikerar något om elevens hälsa klassas det som en känslig personuppgift. För att du ska kunna se och ändra den inställningen behöver du vara inloggad på ett säkrare sätt. Vi stödjer säker inloggning via BankID eller SMS. Detta kan du göra med enkel och säkrare inloggning. 

För att administrera lärare behöver du ha administratörsrättigheter. Prata med din huvudadministratör på skolan om du tror att du bör tilldelas sådana rättigheter.

Klasserna finns kvar men är dolda eftersom vi arbetar på en förbättrad lösning. All information finns sparad och uppdateras hos oss men just nu visas inte klasserna i Kontrollpanelen. Funktionen kommer att komma tillbaka senast i augusti 2018. Då kommer det heta grupper istället för klasser och det kommer vara möjligt att lägga en elev i flera grupper. En elev kan tillhöra en grupp som är en klasstillhörighet men även grupper som t.ex. spanskagruppen, mattegruppen etc. Det är en efterlängtad funktion av många som kommer göra det lättare att administrera.

Logga in

Ja, om du hör av dig till oss på kundsupport så kan vi gå in och korrigera det.

Ditt konto ligger då förmodligen på en annan skola eller så har det blivit avaktiverat. Om du hör av dig till oss på kundsupport så kan vi hjälpa till med att få tillbaka ditt konto.

Orsaken till det kan bero på att att kontot fortfarande är kopplat till en annan skola eller avaktiverat. Därför ”når” du inte kontot men det finns redan i databasen. Lösningen är att kontakta kundsupport@inlasningstjanst.se. Vi kan flytta eller aktivera ett konto.

Orsaken kan också vara att du försöker skapa ett användarnamn som redan är upptaget av en annan person. Då vi har användare över hela Sverige så rekommenderar vi alltid att användarnamnet är detsamma som e-postadressen. På så sätt blir det alltid unikt och är också enkelt att komma ihåg.

Om du vet vad du har för användarnamn men glömt bort ditt lösenord kan du klicka på ”Glömt lösenord?” under inloggningsfälten på vår hemsida (se till att ditt användarnamn är ifyllt). Du får då ett nytt lösenord till din e-post.

Alla lärare som har konto kan logga in på vår hemsida, se användarnamnen för både elever och lärare och hjälpa till med att byta lösenord.

Skolfederationsinloggning fungerar i dagsläget endast mot vår hemsida, vilket innebär att ni behöver ett användarnamn och lösenord för att kunna använda vår app. Därför behöver ni skapa konton hos oss.

Börja med att kontakta den person på skolan som är ansvarig för kontohantering och stäm av huruvida ni synkar ert basregister mot våra tjänster.

Om ni inte synkar ert basregister kan du antingen höra av dig till oss på kundsupport eller be en kollega lägga upp ett konto åt dig. Alla lärare på skolan som redan har konto kan lägga upp nya användarkonton åt både lärare och elever.

Vi på kundsupport har möjlighet att flytta konton mellan skolor, så hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Börja med att kontakta den person på skolan som är ansvarig för kontohantering och stäm av huruvida ni synkar ert basregister mot våra tjänster.

Om ni inte synkar ert basregister kan ni skapa enstaka konton själva under Hantera användarkonton – Skapa nytt. Rör det sig om många elever kan ni under Hantera användarkonton – Skapa eller uppdatera via Excel ladda ner en mall, fylla i den och sedan ladda upp den på samma ställe. Har ni problem med att ladda upp filen, eller om den innehåller mer än 500 konton kan ni mejla in den till oss på kundsupport så hjälper vi till att skapa konton.

Vårt bibliotek

I vårt bibliotek finns både ljudböcker, som alla får låna, samt talböcker. I de allra flesta fall har vi fått tillstånd från förlagen att producera boken med ljud eller med både ljud och text. Boken blir då en ljudbok som är tillgänglig för alla elever. Talböcker är däremot bara tillgängliga som en anpassning för elever med någon form av läsnedsättning. Vad som är en läsnedsättning och vilka som får låna talböcker regleras i §17 i upphovsrättslagen. Lärarna behöver därför bedöma om en elev har en läsnedsättning och i så fall ange detta på elevens konto så att hen får tillgång till dessa böcker. Du kan läsa mer om §17 i upphovsrättslagen och läsnedsättning på Myndigheten för tillgängliga mediers hemsida.

Det kan bero på att du har blivit utloggad eller att skolan inte har abonnemang för den specifika tjänsten.

Nej, den möjligheten finns inte. När du valt Lägg till i elevs bokhylla får du upp en lång lista med alla konton som finns på skolan. Du kan välja en specifik klass för att sortera i listan och snabbt se dina elever, men sedan måste du trycka en gång på varje elev som ska ha boken.

De flesta böckerna vi läser in är ljudböcker där endast rubriker och sidnummer syns. Grundtanken med vår tjänst är att ljudet ska vara ett stöd, ljudet ska användas som ett komplement till den vanliga boken. I de fall vi får tillstånd av förlagen att producera boken med text gör vi det. När texten finns med till boken finns symbolen ”Fulltext” under bokens omslag i Vårt bibliotek.

I Vårt bibliotek kan du söka efter böcker och se om boken finns inläst. Det är lättast att söka på bokens ISBN för att få fram rätt titel och upplaga.

Vår primära målgrupp är elever på grundskolan och gymnasiet och vi fokuserar på att läsa in böcker som ska användas av elever. Därför läser vi i regel inte in böcker som är riktade mot lärare.

Vi använder samma artikelnummer som den tryckta bokens ISBN-nr. Alla böcker har ett specifikt ISBN-nummer. Det står oftast under streckkoden på bokens baksida, alternativt på bokens försättsblad. Om vårt artikelnummer stämmer överens med den tryckta bokens är det samma upplaga och inläsningen kommer då stämma överens med den tryckta boken.

Din bokhylla

Det finns ingen begränsning för detta. Har man lagt en bok i sin bokhylla får man ha den kvar så länge man har ett abonnemang.

Ingenting egentligen. Gå till Vårt bibliotek och lägga till boken på nytt. Uppläsningen fortsätter där du senast avslutade och eventuella bokmärken finns också kvar i boken.

Det finns ingen funktion att förstora texten direkt i webbspelaren. Det du kan göra är att zooma i webbläsaren genom att trycka på Ctrl och + på tangentbordet.

Nej, denna funktion finns inte. Man kan dock se om eleven har lagt boken i sin bokhylla under Hantera bokhyllor.

Nej, den möjligheten finns inte. För att lägga ett bokmärke i en enskilds elevs bokylla behöver du vara inloggad i elevens bokhylla, välja den aktuella boken och lägga till bokmärket där.

Det går att vara inloggad med ett konto på flera enheter men vi rekommenderar att alla elever har ett eget konto eftersom information om bokmärken och var du slutade läsa sparas och synkas.

I de fall vi får tillstånd av förlagen att producera boken med text gör vi det. När texten finns med till boken finns symbolen ”Fulltext” under bokens omslag i Vårt bibliotek.

Ja, det kan du. I Vårt bibliotek söker du fram boken, och när du trycker på bokens bild får du fram valet att Ladda ner boken. För att bibehålla bokens navigeringssystem behöver du lyssna på boken via ett Daisyläsarprogram.

Det kan finnas flera orsaker till detta. Exempelvis kan det vara så att du har dubbla konton och att du är inloggad med ett användarnamn på webben och ett annat i appen. När du loggar in i appen måste ditt användarnamn skrivas på exakt samma sätt med gemener och versaler som du gör när du loggar in på webben.

När du trycker på Ladda ner så får du frågan om du vill ladda ner boken samt information om storleken på filen.

När du är i bokhyllan i appen klickar du på de tre prickarna längst upp till höger och väljer Logga ut. Nästa gång du loggar in får du fylla i dina inloggningsuppgifter igen och kan då stänga av funktionen automatisk inloggning. Observera att filer som du laddat ner till din enhet försvinner när du loggar ut.

I streamingläge tar den inte särskilt stor plats. Laddar du ner den får du information om storleken på filen.

Appen finns i en iOS- och en Android-version. Det innebär att man t.ex. inte kan använda appen på en Chromebook.

Inne i boken hittar du den här symbolen  högst upp på skärmen. När du klickar på den så hittar du bokmärken längst ner till höger på skärmen.

Talboksrättigheter

Om en elev har en funktionsnedsättning som gör att han eller hon behöver en anpassning av ett utgivet verk för att kunna ta del av det, har personen rätt att låna talböcker enligt upphovsrättslagen.

Exempel på funktionsnedsättningar är:

– Synskada
– Rörelsehinder
– Utvecklingsstörning
– Läs- och skrivsvårigheter
– Hörselskada (för hörselträning)
– Tillfälligt läshandikapp
– Kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, afasi, autism, ADHD/DAMP, demenssjukdomar, whiplashskador och psykiska funktionsnedsättningar)
– Konvalescenter

Personer som har svårt att läsa på svenska för att de har ett annat modersmål, räknas inte ha en läsnedsättning. Däremot är personer som har svårt att läsa även på sitt modersmål berättigad att låna talböcker.

Läs mer om §17 i upphovsrättslagen och läsnedsättning på Myndigheten för tillgängliga mediers hemsida.

Instruktionsfilmer

Studiestöd på modersmål

Studiehandledaren gör pedagogiska genomgångar av den skrivna texten där de bland annat lägger fokus på viktiga begrepp, ord och sammanhang. Det går inte att få en översättning av den pedagogiska bearbetningen men vi följer Skolverkets riktlinjer för studiehandledning.

I dagsläget är det inte planerat för fler språk, men skicka gärna in dina önskemål till oss på kundsupport så framför vi det till vår produktledning.

Nej, tanken är att studiestödet ska stärka elevens förståelse för det svenska språket, och inläsningen på modersmålet ska då vara ett stöd vid läsningen av den svenska texten.

Vi har en del böcker på gång. Vårt aktuella utbud hittar du här. Skicka gärna in dina önskemål till oss på kundsupport så framför vi det till vår produktledning.

Polyglutt

När du startar appen första gången nås du av en inloggningssida, skriv in dina inloggningsuppgifter och välj ”Logga in”. Välj sedan att gå till din profil eller skapa en ny profil.

Från din profil där du ser bokhyllorna, välj profilikonen längst upp till vänster, till höger om menynikonen. Välj sedan ”Logga ut” längst upp till vänster. Du är nu utloggad från tjänsten.

Alternativt välj ”Inställningar” i menyn och sedan ”Logga ut användare”.

Kategorier är grupperingar av böcker, t.ex. böcker om djur finns i kategorin ”Djur”, böcker om vänskap i kategorin ”Vänskap” etc.

Du når kategorierna genom att välja ”Kategorier”, till höger om ”Sök”-rutan. När du valt en kategori visas böckerna som ingår i kategorin längst ned på sidan.

Du kan också söka på kategorier i sökrutan (”Sök bland alla böcker”), i sökfunktionen finns det ytterligare kategorier, t.ex. ”Empati”.

Barnläge är en enklare version av tjänsten, där fokus är på böckerna. Det går inte att göra inställningar och se bokinfo etc. från barnläget. Barnen kommer direkt till böckerna och kan börja läsa/lyssna. Tillsammans med guidad åtkomst kan man undvika att de yngsta barnen råkar klicka bort sig från boken av misstag.

Det går att ställa in så att böckerna startar utan ljud eller så att bara vissa språk finns med, t.ex. om man vill fokusera på bara spanska och arabiska och inte de övriga språken, så kan man ställa in så att barnen endast kan växla mellan svenska, spanska och arabiska.

Det går att aktivera barnläge på fyra olika sätt:

  1. från menyraden längst upp i appen. Längst upp till vänster om handledningsikonen och frågetecknet, välj ikonen med ett barnansikte på. Här öppnas då hela biblioteket i läget ”Kategorier” där barnen själva kan bläddra bland de olika kategorierna.
  2. från en bokhylla (t.ex. ”Nyheter” eller en egen bokhylla). Längst till höger i en bokhylla, välj ”Visa alla” och sedan ”Barnläge”. Då öppnas bara de böckerna som finns i bokhyllan.
  3. från startsidan ”Bokhyllor” eller från en enskild bokhylla, välj ”Välj böcker”. Markera valfritt antal böcker och välj sedan ikonen för ”Barnläge” som finns till vänster om ”Avbryt”.
  4. från en enskild bok. Från infosidan om boken, välj ”Öppna i barnläge”.

Från barnläge, välj ikonen längst upp till höger (ett barn med ett streck över). I rutan ”Lås upp barnläge”, svara på frågan och välj ”Lås upp”.

Från infosidan om boken, välj ”Lägg till i bokhylla”. Välj sedan ”Ny bokhylla” längst ned i rutan som kommer upp. Välj ett namn på bokhyllan och en ikon, välj sedan ”Spara”.

Alternativt, välj ”Välj böcker” på startsidan (”Bokhyllor”) eller från t.ex. en sökning eller temabokhylla. Markera de böcker du vill lägga i en bokhylla. Välj ”Lägg i bokhylla”. Skriv ett namn på bokhyllan och välj en ikon. Välj sedan ”Spara”.

Från sidan där man väljer vem som läser, välj ”Ny profil”. Skriv in ett profilnamn och välj en profilbild. Välj sedan ”Spara”. Sedan kan du gå in på din profil.

Övriga frågor

Felet beror på en bugg i Windows Explorer 11. Klicka på länken nedan, så ser du hur felet ser ut och vad du kan göra för att lösa det.

Så här blir symbolerna synliga igen

GDPR

Du är trygg hos oss!
Läs mer här