Frågor och svar

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får. Hittar du inte din fråga är du välkommen att kontakta vår kundsupport.

 

Jag vill ha hjälp med

Vanligaste frågorna

Logga in via vår webbsida och välj organisation. Gå till fliken personal.

Står det ADMIN framför ett användarnamn i listan innebär det att denna person har administratörsrättigheter. Arbetar personen inte på din skola kan det t.ex. vara en ansvarig på kommunen. Står den personen som administratör, är det den du kontaktar.

Saknar din skola en administratör behöver någon hos er legitimera sig mot oss. Personen som ska bli er första administratör kan mejla in en kopia på sitt körkort eller annan id-handling, skicka en kopia med posten eller ladda upp filen via länken nedan (OBS personen måste vara inloggad för att nå länken).

www.inlasningstjanst.se/tvafaktorsautentisering

Talboksrättigheter får endast läggas till på de elever som har en funktionsnedsättning som påverkar läsandet. Eftersom det indikerar något om elevens hälsa klassas det som en känslig personuppgift. För att du ska kunna se och ändra den inställningen behöver du vara inloggad på ett säkrare sätt. Vi stödjer säker inloggning via BankID eller SMS. Detta kan du göra med enkel och säkrare inloggning. 

När du loggat in med säkrare inloggning söker du fram eleven genom att gå till kontrollpanelen och hantera användare. Har du flera organisationer väljer du först rätt organisation och klickar sedan på fliken elever. Genom att klicka på elevens användarnamn får du upp användarinformation över eleven, och längre ner på sidan finns en ruta att bocka i för talboksrättigheter. Glöm inte att uppdatera!

Detta kan du göra med enkel och säkrare inloggning.

Om du vet vad du har för användarnamn men glömt bort ditt lösenord kan du klicka på ”Glömt lösenord?” under inloggningsfälten på vår hemsida (se till att ditt användarnamn är ifyllt). Du får då ett nytt lösenord till din e-post.

Gå till sidan ”Glömt lösenord”

Kontrollpanelen och GDPR

Följ stegen i vår guide för att se hur du tar bort eller laddar upp en eller fler användare samtidigt med verktyget ”Importera via excel”.

Eftersom talboksrättigheter indikerar något om elevens hälsa klassas det som en känslig personuppgift. För att du ska kunna se och ändra den inställningen behöver du vara inloggad på ett säkrare sätt. Vi stödjer säker inloggning via BankID eller SMS. Detta kan du göra med enkel och säkrare inloggning. 

Vårt förslag för att underlätta administrationen:

  1. Fördela ansvaret genom att en person på central nivå blir administratör för kommunen.
  2. Denna person ger sedan administratörsrättigheter och behörighet för säkrare inloggning (genom att ange mobilnummer och/eller personnummer) till personer ute på skolor i kommunen.
  3. Personal med administratörsrättigheter och säkrare inloggning på skolan kan sedan tilldela motsvarande rättigheter till önskat antal kollegor på skolan.

 

Grupper är ett sätt att samla elever under en rubrik. Tidigare hette dessa klasser. Nytt är att en elev kan tillhöra flera olika grupper, till exempel ”Klass 9A” och ”Franska 9”. En elev kan däremot endast tillhöra en organisation (skola).

Skapa grupp

För att skapa en ny grupp går du in i kontrollpanelen och klickar på den organisation där du vill skapa en ny grupp. Där finns det en menyflik till höger som heter ”Grupper”.

Knappen ”Skapa ny grupp” till höger öppnar en sida där en ny grupp kan skapas. Om du tillhör flera organisationer kan du välja organisation i en rullista. Den organisation som väljs är den organisation som gruppen kommer att hamna i.

Gruppen måste ha ett namn och det anger du i textfält. Gruppnamnet måste vara unikt för organisationen och kan, men behöver inte vara, ett enda ord. Exempel på gruppnamn kan vara ”1A”, ”Ekorren på Skogssjö förskola läser finska!” eller ”Komvux – SV B”.

Klicka på ”Skapa grupp” för att spara den nya gruppen.

Redigera elevs grupptillhörighet

För att se en lista på de elever som ingår i en grupp går du in i kontrollpanelen och klickar på den organisation där gruppen finns. Där finns en menyflik till vänster som heter ”Elever”. Under denna flik finns en knapp med ”Alla grupper”. Väljer den grupp du vill se alla elever för.

I nuläget måste elever läggas till en och en i grupper. För att lägga till en elev i en grupp klickar du på elevens namn i listan över elever under organisationen. Under rubriken ”Grupp/er” visas de grupper som eleven redan tillhör. Om listan är tom har eleven inte tilldelats några grupper än.
Knappen ”Hantera grupper” öppnar en popup-ruta där organisationens tillgängliga grupper visas. Grupperna kan filtreras efter sökning på gruppnamn och flera grupper kan markeras samtidigt.

Knappen ”Lägg till” lägger till grupperna till eleven och stänger popup-rutan, men för att kopplingen mellan eleven och de tillagda grupperna ska sparas måste du sedan klicka på knappen ”Uppdatera”.

För att ta bort en elev från en grupp följs samma procedur som när en elev läggs till i en grupp, men gruppen bockas ur i listan istället. För att spara ändringen klickar du på knappen ”Uppdatera”.

Uppdatera och radera en grupp

För att se en lista på de grupper som finns på en organisation går du in i kontrollpanelen och klickar på den organisation där grupperna finns. Där finns det en menyflik till höger som heter ”Grupper”. Här visas de befintliga grupper som tillhör organisationen (om det finns några). Klickar du in dig på en grupp kan du redigera namn på gruppen eller radera gruppen.

Klicka på ”Uppdatera” för att ändra namnet.

Knappen ”Radera” kommer att radera gruppen från organisationen. Eleverna som fanns i gruppen kommer inte att tas bort ur organisationen, men de kommer inte längre att höra till gruppen som tagits bort. Eleverna kommer fortfarande tillhöra andra grupper (om de är kopplade till fler grupper).

Om du av misstag raderar en elev kan kontot återaktiveras av en lärare/personal på samma organisation/skola. Detta måste ske inom 30 dagar från att eleven raderats. Återskapning av elev kräver inte tvåfaktorsautentisering och användaren behöver heller inte vara administratör på skolan.

Gå till den organisation/skola eleven tillhör och klicka på knappen ”Skapa ny elev” i högra hörnet. För att kontot ska återaktiveras behöver du ange samma användarnamn som eleven hade tidigare. Övriga uppgifter kommer att uppdateras till det som skrivs in i formuläret.

När eleven återskapats kommer den att ha samma grupptillhörigheter och bokhylleinnehåll som innan den togs bort.

Logga in via vår webbsida och välj organisation. Gå till fliken personal.

Står det ADMIN framför ett användarnamn i listan innebär det att denna person har administratörsrättigheter. Arbetar personen inte på din skola kan det t.ex. vara en ansvarig på kommunen. Står den personen som administratör, är det den du kontaktar.

Saknar din skola en administratör behöver någon hos er legitimera sig mot oss. Personen som ska bli er första administratör kan mejla in en kopia på sitt körkort eller annan id-handling, skicka en kopia med posten eller ladda upp filen via länken nedan (OBS personen måste vara inloggad för att nå länken).

www.inlasningstjanst.se/tvafaktorsautentisering

För att logga in med säkrare inloggning behöver du logga in med BankID eller SMS. För att kunna logga in med BankID eller SMS behöver ditt personnummer eller mobilnummer vara registrerat hos oss. Detta görs av en person på din skola eller kommun som har administratörsrättigheter. Den första personen på din skola eller kommun har fått dessa rättigheter genom att skicka in sin ID-handling till oss. Vem den personen är kan du se via kontrollpanelen under Personal, det står Admin framför användarnamnet. Saknas en person med administratörsrättigheter kan du kontakta vår kundsupport på 08 – 556 115 50 eller kundsupport@inlasningstjanst.se.

Detta kan du göra med enkel och säkrare inloggning.

Nej det kan du inte oavsett inloggningsnivå eller administratörsrättigheter.
Personen som vill ändra sitt lösenord beställer ett nytt lösenord via Glömt lösenord-knappen under Logga in-sidan.

För att säkerställa att ingen annan kan komma åt elevens kontoinformation genom tillgång till någon av dessa uppgifter behöver du vara inloggad på ett säkrare sätt. Vi stödjer säker inloggning via BankID eller SMS. Detta kan du göra med enkel och säkrare inloggning. 

Talboksrättigheter får endast läggas till på de elever som har en funktionsnedsättning som påverkar läsandet. Eftersom det indikerar något om elevens hälsa klassas det som en känslig personuppgift. För att du ska kunna se och ändra den inställningen behöver du vara inloggad på ett säkrare sätt. Vi stödjer säker inloggning via BankID eller SMS. Detta kan du göra med enkel och säkrare inloggning. 

När du loggat in med säkrare inloggning söker du fram eleven genom att gå till kontrollpanelen och hantera användare. Har du flera organisationer väljer du först rätt organisation och klickar sedan på fliken elever. Genom att klicka på elevens användarnamn får du upp användarinformation över eleven, och längre ner på sidan finns en ruta att bocka i för talboksrättigheter. Glöm inte att uppdatera!

För att administrera lärare behöver du ha administratörsrättigheter. Prata med din huvudadministratör på skolan om du tror att du bör tilldelas sådana rättigheter.

Logga in

Ja, om du hör av dig till oss på kundsupport så kan vi gå in och korrigera det.

Ditt konto ligger då förmodligen på en annan skola eller så har det blivit avaktiverat. Om du hör av dig till oss på kundsupport så kan vi hjälpa till med att få tillbaka ditt konto.

Orsaken till det kan bero på att att kontot fortfarande är kopplat till en annan skola eller avaktiverat. Därför ”når” du inte kontot men det finns redan i databasen. Lösningen är att kontakta kundsupport@inlasningstjanst.se. Vi kan flytta eller aktivera ett konto.

Orsaken kan också vara att du försöker skapa ett användarnamn som redan är upptaget av en annan person. Då vi har användare över hela Sverige så rekommenderar vi alltid att användarnamnet är detsamma som e-postadressen. På så sätt blir det alltid unikt och är också enkelt att komma ihåg.

Om du vet vad du har för användarnamn men glömt bort ditt lösenord kan du klicka på ”Glömt lösenord?” under inloggningsfälten på vår hemsida (se till att ditt användarnamn är ifyllt). Du får då ett nytt lösenord till din e-post.

Gå till sidan ”Glömt lösenord”

Skolfederationsinloggning fungerar i dagsläget endast mot vår hemsida, vilket innebär att ni behöver ett användarnamn och lösenord för att kunna använda vår app. Därför behöver ni skapa konton hos oss.

Börja med att kontakta den person på skolan som är ansvarig för kontohantering och stäm av huruvida ni synkar ert basregister mot våra tjänster.

Om ni inte synkar ert basregister kontaktar du någon på din skola eller organisation som har ett konto, de kan skapa ett konto åt dig. Behöver du ytterligare hjälp kan du höra av dig till oss på kundsupport.

Ta kontakt med din nya skolas administratör. Denna person kan flytta ditt konto till din nya organisation. Om administratören inte kan flytta ditt konto kan personen istället skapa ett nytt konto åt dig.

Börja med att kontakta den person på skolan som är ansvarig för kontohantering och stäm av huruvida ni synkar ert basregister mot våra tjänster.

Om ni inte synkar ert basregister kan ni skapa enstaka konton själva under organisationen och elever, klicka sedan på Skapa ny elev. Rör det sig om många elever kan den som har administratörsrättigheter på egen hand ladda upp era användare, samt ta bort de som slutat, i kontrollpanelen genom verktyget Importera via Excel. Läs mer om det under rubriken Kontrollpanelen och GDPR.

 

Vårt bibliotek

I vårt bibliotek finns både ljudböcker, som alla får låna, samt talböcker. I de allra flesta fall har vi fått tillstånd från förlagen att producera boken med ljud eller med både ljud och text. Boken blir då en ljudbok som är tillgänglig för alla elever. Talböcker är däremot bara tillgängliga som en anpassning för elever med någon form av läsnedsättning. Vad som är en läsnedsättning och vilka som får låna talböcker regleras i §17 i upphovsrättslagen. Lärarna behöver därför bedöma om en elev har en läsnedsättning och i så fall ange detta på elevens konto så att hen får tillgång till dessa böcker. Du kan läsa mer om §17 i upphovsrättslagen och läsnedsättning på Myndigheten för tillgängliga mediers hemsida.

Det kan bero på att du har blivit utloggad eller att skolan inte har abonnemang för den specifika tjänsten.

Ja, det går bra. När du klickat på knappen för att lägga boken i elevens bokhylla kommer du till en sida med två flikar. Välj fliken ”Grupper” och där klickar du på den klass/grupp som ska ha boken.

De flesta böckerna vi läser in är ljudböcker där endast rubriker och sidnummer syns. Grundtanken med vår tjänst är att ljudet ska vara ett stöd, ljudet ska användas som ett komplement till den vanliga boken. I de fall vi får tillstånd av förlagen att producera boken med text gör vi det. När texten finns med till boken finns symbolen ”Fulltext” under bokens omslag i Vårt bibliotek.

I Vårt bibliotek kan du söka efter böcker och se om boken finns inläst. Det är lättast att söka på bokens ISBN för att få fram rätt titel och upplaga.

Vår primära målgrupp är elever på grundskolan och gymnasiet och vi fokuserar på att läsa in böcker som ska användas av elever. Därför läser vi i regel inte in böcker som är riktade mot lärare.

Vi använder samma artikelnummer som den tryckta bokens ISBN-nr. Alla böcker har ett specifikt ISBN-nummer. Det står oftast under streckkoden på bokens baksida, alternativt på bokens försättsblad. Om vårt artikelnummer stämmer överens med den tryckta bokens är det samma upplaga och inläsningen kommer då stämma överens med den tryckta boken.

Din bokhylla

Det finns ingen begränsning för detta. Har man lagt en bok i sin bokhylla får man ha den kvar så länge man har ett abonnemang.

Ingenting egentligen. Gå till Vårt bibliotek och lägga till boken på nytt. Uppläsningen fortsätter där du senast avslutade och eventuella bokmärken finns också kvar i boken.

Det finns ingen funktion att förstora texten direkt i webbspelaren. Det du kan göra är att zooma i webbläsaren genom att trycka på Ctrl och + på tangentbordet.

Nej, denna funktion finns inte. Man kan dock se om eleven har lagt boken i sin bokhylla under Hantera bokhyllor.

Nej, den möjligheten finns inte. För att lägga ett bokmärke i en enskilds elevs bokylla behöver du vara inloggad i elevens bokhylla, välja den aktuella boken och lägga till bokmärket där.

Det går att vara inloggad med ett konto på flera enheter men vi rekommenderar att alla elever har ett eget konto eftersom information om bokmärken och var du slutade läsa sparas och synkas.

I de fall vi får tillstånd av förlagen att producera boken med text gör vi det. När texten finns med till boken finns symbolen ”Fulltext” under bokens omslag i Vårt bibliotek.

Nej, du kan inte ladda ner en bok till din dator. Däremot kan du ladda ner böcker till din mobiltelefon eller läsplatta, se först till att du ha utrymme på enheten.

Det kan finnas flera orsaker till detta. Exempelvis kan det vara så att du har dubbla konton och att du är inloggad med ett användarnamn på webben och ett annat i appen. När du loggar in i appen måste ditt användarnamn skrivas på exakt samma sätt med gemener och versaler som du gör när du loggar in på webben.

När du trycker på Ladda ner så får du frågan om du vill ladda ner boken samt information om storleken på filen.

När du är i bokhyllan i appen klickar du på de tre prickarna längst upp till höger och väljer Logga ut. Nästa gång du loggar in får du fylla i dina inloggningsuppgifter igen och kan då stänga av funktionen automatisk inloggning. Observera att filer som du laddat ner till din enhet försvinner när du loggar ut.

I streamingläge tar den inte särskilt stor plats. Laddar du ner den får du information om storleken på filen.

Appen finns i en iOS- och en Android-version. Det innebär att man t.ex. inte kan använda appen på en Chromebook.

Inne i boken hittar du den här symbolen  högst upp på skärmen. När du klickar på den så hittar du bokmärken längst ner till höger på skärmen.

Talboksrättigheter

Talboksrättigheter får endast läggas till på de elever som har en funktionsnedsättning som påverkar läsandet. Eftersom det indikerar något om elevens hälsa klassas det som en känslig personuppgift. För att du ska kunna se och ändra den inställningen behöver du vara inloggad på ett säkrare sätt. Vi stödjer säker inloggning via BankID eller SMS. Detta kan du göra med enkel och säkrare inloggning. 

När du loggat in med säkrare inloggning söker du fram eleven genom att gå till kontrollpanelen och hantera användare. Har du flera organisationer väljer du först rätt organisation och klickar sedan på fliken elever. Genom att klicka på elevens användarnamn får du upp användarinformation över eleven, och längre ner på sidan finns en ruta att bocka i för talboksrättigheter. Glöm inte att uppdatera!

Om en elev har en funktionsnedsättning som gör att han eller hon behöver en anpassning av ett utgivet verk för att kunna ta del av det, har personen rätt att låna talböcker enligt upphovsrättslagen.

Exempel på funktionsnedsättningar är:

– Synskada
– Rörelsehinder
– Utvecklingsstörning
– Läs- och skrivsvårigheter
– Hörselskada (för hörselträning)
– Tillfälligt läshandikapp
– Kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, afasi, autism, ADHD/DAMP, demenssjukdomar, whiplashskador och psykiska funktionsnedsättningar)
– Konvalescenter

Personer som har svårt att läsa på svenska för att de har ett annat modersmål, räknas inte ha en läsnedsättning. Däremot är personer som har svårt att läsa även på sitt modersmål berättigad att låna talböcker.

Läs mer om §17 i upphovsrättslagen och läsnedsättning på Myndigheten för tillgängliga mediers hemsida.

Polyglutt förskola

När du startar appen första gången nås du av en inloggningssida, skriv in dina inloggningsuppgifter och välj ”Logga in”. Välj sedan att gå till din profil eller skapa en ny profil.

Från startsidan där man får frågan ”Vem är det som läser?”, välj ”Ny profil”. Skriv in ett profilnamn och välj en profilbild. Välj sedan ”Spara”. Sedan kan du gå in på din profil.

På profilen kan du sedan göra egna bokhyllor och lägga till böcker ”Favoriter”.

Det går att göra upp till 10 profiler på ett användarkonto.

Från din profil där du ser bokhyllorna, välj profilikonen längst upp till vänster, till höger om menyikonen. Välj sedan ”Logga ut” längst upp till vänster. Du är nu utloggad från tjänsten.

Alternativt välj ”Inställningar” i menyn och sedan ”Logga ut användare”.

Bokhyllor är utvalda böcker inom olika teman eller ämnesområden. T.ex. i bokhyllan ”Vänskap” finns ett urval av böcker som passar temat ”Vänskap”. Det kan dock finnas fler böcker som handlar om vänskap i Polyglutt, dessa kan man i så fall hitta i ”Sök bland alla böcker” och i ”Kategorier” (”Vänskap”).

Språkhyllorna visar samtliga böcker på de olika språk som finns i Polyglutt, t.ex. alla böcker som finns på albanska visas i språkhyllan ”Albanska”.

När man öppnar en bok från en språkhylla börjar det språket läsas upp först, ej svenska. Om man öppnar boken i barnläge är de förvalda inställningarna att endast det valda språket och svenska visas i boken, så att barnet har färre språk att välja bland. Detta går att ställa in så att fler än dessa två språk visas.

Kategorier är grupperingar av böcker, t.ex. böcker om djur finns i kategorin ”Djur”, böcker om vänskap i kategorin ”Vänskap” etc. Här finns alla böcker som är taggade med respektive kategori.

Du når kategorierna genom att välja ”Kategorier”, till höger om ”Sök”-rutan. När du valt en kategori visas böckerna som ingår i kategorin längst ned på sidan.

Du kan också söka på kategorier i sökrutan (”Sök bland alla böcker”), sök på t.ex. ”Familj” och välj kategorin Familj i sökresultatet som visas.

I sökfunktionen finns det även ytterligare kategorier, t.ex. ”Empati”.

Om du vill söka efter t.ex. en specifik bok eller en författare, gå till sökrutan (”Sök bland alla böcker”) och börja skriva det du vill söka efter. T.ex. om du vill söka efter ”katt” skriv in katt och välj från sökresultaten som kommer upp eller välj ”Sök”.

Det går att söka på bland annat: boktitel, författare, illustratör, förlag, språk, kategori, bokhylla och sökord. (Sökord är nyckelord från böckerna.)

Barnläge är en enklare version av tjänsten, där fokus är på böckerna. Det går inte att göra inställningar och se bokinfo etc. från barnläget. Barnen kommer direkt till böckerna och kan börja läsa/lyssna. Tillsammans med guidad åtkomst kan man undvika att de yngsta barnen råkar klicka bort sig från boken av misstag.

Det går att ställa in så att böckerna startar utan ljud eller så att bara vissa språk finns med, t.ex. om man vill fokusera på bara spanska och arabiska och inte de övriga språken, så kan man ställa in så att barnen endast kan växla mellan svenska, spanska och arabiska.

Det går att aktivera barnläge på fyra olika sätt:

  1. från menyraden längst upp i appen. Längst upp till vänster om handledningsikonen och frågetecknet, välj ikonen med ett barnansikte på. Här öppnas då hela biblioteket i läget ”Kategorier” där barnen själva kan bläddra bland de olika kategorierna.
  2. från en bokhylla (t.ex. ”Nyheter” eller en egen bokhylla). Längst till höger i en bokhylla, välj ”Visa alla” och sedan ”Barnläge”. Då öppnas bara de böckerna som finns i bokhyllan.
  3. från startsidan ”Bokhyllor” eller från en enskild bokhylla, välj ”Välj böcker”. Markera valfritt antal böcker och välj sedan ikonen för ”Barnläge” som finns till vänster om ”Avbryt”.
  4. från en enskild bok. Från infosidan om boken, välj ”Öppna i barnläge”.

Från barnläge, välj ikonen längst upp till höger (ett barn med ett streck över). I rutan ”Lås upp barnläge”, svara på frågan och välj ”Lås upp”.

Från infosidan om boken, välj ”Lägg till i bokhylla”. Välj sedan ”Ny bokhylla” längst ned i rutan som kommer upp. Skriv ett namn på bokhyllan och välj en ikon, välj sedan ”Spara”.

Alternativt, välj ”Välj böcker” på startsidan (”Bokhyllor”) eller från t.ex. en sökning eller en temabokhylla. Markera den bok eller de böcker du vill lägga i en bokhylla. Välj ”Lägg till i bokhylla”. Välj sedan ”Ny bokhylla” längst ned i rutan som kommer upp. Skriv ett namn på bokhyllan och välj en ikon, välj sedan ”Spara”.

Från infosidan om boken, välj ”Lägg till i bokhylla”. Välj sedan den bokhylla du vill lägga boken i och välj ”Spara”.

Alternativt, välj ”Välj böcker” på startsidan (”Bokhyllor”) eller från t.ex. en sökning eller en temabokhylla. Markera den bok eller de böcker du vill lägga i en bokhylla. Välj ”Lägg till i bokhylla”. Välj sedan den bokhylla du vill lägga boken i och välj ”Spara”.

Du behöver kunna installera iOS 9.3 på din iPad. Det går att installera på modellen iPad 2 som är från 2010-2011.

Du behöver en Android surfplatta med stor skärm och Androidversion 5.0 eller senare. Vissa funktioner som finns i iPadversionen är under utveckling för Android, uppdateringar sker kontinuerligt – håll utkik i Google Play.

Polyglutt går att använda på nyare Chromebooks som stödjer Android-appar som man kan ladda ner från Google Play.

I denna lista kan man se vilka modeller som ska stödja Android-appar från Google Play:

https://www.chromium.org/chromium-os/chrome-os-systems-supporting-android-apps

Ibland kan det vara nödvändigt att först aktivera Google Play på enheten.

Er administratör kan kontakta vår tekniska support (teknisksupport@inlasningstjanst.se) för att få en guide som beskriver hur ni installerar appen i er SMART Board iQ.

Vi har stöd för installation genom de flesta MDM-system och finns även tillgänglig på Volymköpsprogram i App Store (Volume Purchase Program).

Polyglutt skola

När du startar appen nås du av en inloggningsida. Skriv in dina inloggningsuppgifter och välj ”Logga in”. Välj sedan att gå till din profil eller skapa en ny profil.

Från startsidan där man får frågan ”Vem är det som läser?”, välj ”Ny profil”. Skriv in ett profilnamn och välj en profilbild. Välj sedan ”Spara”. Sedan kan du gå in på din profil.

På profilen kan du sedan göra egna bokhyllor och lägga till böcker ”Favoriter”.

Det går att göra upp till 10 profiler på ett användarkonto.

Från din profil där du ser bokhyllorna, välj profilikonen längst upp till vänster, till höger om menyikonen. Välj sedan ”Logga ut” längst upp till vänster. Du är nu utloggad från tjänsten.

Alternativt välj ”Inställningar” i menyn och sedan ”Logga ut användare”.

 

Bokhyllor är utvalda böcker inom olika teman eller ämnesområden. T.ex. i bokhyllan ”Vänskap” finns ett urval av böcker som passar temat ”Vänskap”. Det kan dock finnas fler böcker som handlar om vänskap i Polyglutt, dessa kan man i så fall hitta i ”Sök bland alla böcker” och i ”Kategorier” (”Vänskap”).

Språkhyllorna visar samtliga böcker på de olika språk som finns i Polyglutt, t.ex. alla böcker som finns på albanska visas i språkhyllan ”Albanska”.

När man öppnar en bok från en språkhylla börjar det språket läsas upp först, ej svenska.

 

Kategorier är grupperingar av böcker, t.ex. böcker om djur finns i kategorin ”Djur”, böcker om vänskap i kategorin ”Vänskap” etc. Här finns alla böcker som är taggade med respektive kategori.

Du når kategorierna genom att välja ”Kategorier”, till höger om ”Sök”-rutan. När du valt en kategori visas böckerna som ingår i kategorin längst ned på sidan.

Du kan också söka på kategorier i sökrutan (”Sök bland alla böcker”). Sök på t.ex. ”Äventyr” och välj kategorin Äventyr i sökresultatet som visas.

Om du vill söka efter t.ex. en specifik bok eller en författare, gå till sökrutan (”Sök bland alla böcker”) och börja skriva det du vill söka efter. T.ex. om du vill söka efter ”katt” skriv in katt och välj från sökresultaten som kommer upp eller välj ”Sök”.

Det går att söka på bland annat: boktitel, författare, illustratör, förlag, språk, kategori, bokhylla och sökord. (Sökord är nyckelord från böckerna.)

 

Från infosidan om boken, välj ”Lägg till i bokhylla”. Välj sedan ”Ny bokhylla” längst ned i rutan som kommer upp. Skriv ett namn på bokhyllan och välj en ikon, välj sedan ”Spara”.

Alternativt, välj ”Välj böcker” på startsidan (”Bokhyllor”) eller från t.ex. en sökning eller en temabokhylla. Markera den bok eller de böcker du vill lägga i en bokhylla. Välj ”Lägg till i bokhylla”. Välj sedan ”Ny bokhylla” längst ned i rutan som kommer upp. Skriv ett namn på bokhyllan och välj en ikon, välj sedan ”Spara”.

Från infosidan om boken, välj ”Lägg till i bokhylla”. Välj sedan den bokhylla du vill lägga boken i och välj ”Spara”.

Alternativt, välj ”Välj böcker” på startsidan (”Bokhyllor”) eller från t.ex. en sökning eller en temabokhylla. Markera den bok eller de böcker du vill lägga i en bokhylla. Välj ”Lägg till i bokhylla”. Välj sedan den bokhylla du vill lägga boken i och välj ”Spara”.

Du behöver kunna installera iOS 9.3 på din iPad. Det går att installera på modellen iPad 2 som är från 2010-2011.

Du behöver en Android surfplatta med stor skärm och Androidversion 5.0 eller senare. Vissa funktioner som finns i iPadversionen är under utveckling för Android, uppdateringar sker kontinuerligt – håll utkik i Google Play.

Polyglutt går att använda på nyare Chromebooks som stödjer Android-appar som man kan ladda ner från Google Play.

I denna lista kan man se vilka modeller som ska stödja Android-appar från Google Play:

https://www.chromium.org/chromium-os/chrome-os-systems-supporting-android-apps

Ibland kan det vara nödvändigt att först aktivera Google Play på enheten.

Er administratör kan kontakta vår tekniska support (teknisksupport@inlasningstjanst.se) för att få en guide som beskriver hur ni installerar appen i er SMART Board iQ.

Vi har stöd för installation genom de flesta MDM-system och finns även tillgänglig på Volymköpsprogram i App Store (Volume Purchase Program).

Begreppaguider (f.d. Studiestöd på modersmål)

Studiehandledaren gör pedagogiska genomgångar av den skrivna texten där de bland annat lägger fokus på viktiga begrepp, ord och sammanhang. Det går inte att få en översättning av den pedagogiska bearbetningen men vi följer Skolverkets riktlinjer för studiehandledning.

I dagsläget är det inte planerat för fler språk, men skicka gärna in dina önskemål till oss på kundsupport så framför vi det till vår produktledning.

Nej, tanken är att studiestödet ska stärka elevens förståelse för det svenska språket, och inläsningen på modersmålet ska då vara ett stöd vid läsningen av den svenska texten.

Vi har en del böcker på gång. Vårt aktuella utbud hittar du här. Skicka gärna in dina önskemål till oss på kundsupport så framför vi det till vår produktledning.

Fonologia

Du kan sända testresultatet via e-post till dig själv. För att göra det behöver du ha en e-postadress inlagd i din Ipad. Du kan lägga till din e-postadress under ikonen som ser ut som ett kuvert. Sedan kan du skicka testresultatet direkt från appen via knappen ”Dela via e-post”.

Fonologia är framtaget för att i första hand användas av pedagoger, logopeder och andra inom det specialpedagogiska området med kunskap om läs- och skrivsvårigheter. Det finns inget formellt krav på utbildning för att använda Fonologia. Känner du att du vill få mer kunskap så rekommenderar vi fortbildningskursen ”Kartläggning och åtgärder vid dyslexi”.

Ja, under fortbildningen har du tillgång till Fonologia. När kursen är avslutad får du ytterligare två månader samt den tryckta manualen.

Nej, inte för närvarande. Du får en tryckt version med abonnemanget.

Ja, den är lika för tillfället. När en uppdatering av manualen sker kan de dock skilja sig om det är så att du har en tidigare version av den tryckta manualen.

Det går att göra på informationssidan som kommer upp när du startar en ny provomgång.

Delprov 8 och 9 är uppbyggda så att testpersonen ges tre försök per svårighetsnivå. Om testpersonen klarar de två första uppgifterna på en nivå går uppspelningen vidare till nästa nivå. Om testpersonen svarar fel på två uppgifter på samma nivå avbryts delproven.

För tillfället går det inte, men delprov 11 går att hoppa över och ändå få ut ett komplett resultat.

Gå till testpersonen via menyn och välj Redigera på det delprov du vill lyssna på. Om du valt att spela in delprovet finns det en inspelning längst ned till vänster. Det går även att radera inspelningen här.

I de flesta delprov kan du genast ändra markeringen. Om du i efterhand kommit på att du gjort fel kan du gå tillbaka och redigera markeringarna. Det går även att radera ett delprov om du behöver göra om det av någon anledning.

Gå in på testpersonen och välj Redigera testperson. Välj sedan Radera testperson.

I och med att svaren endast lagras lokalt på din Ipad så sparas ingen information på våra servrar. Det är naturligtvis bra att tänka på att logga ut ur appen när den inte används.

Resultaten lagras endast lokalt i appen så när appen raderas tas även dess data bort. Vill du spara resultat kan du skicka en pdf med resultattabellen och spindelprofilen för respektive testperson via mejl.

När du öppnar Fonologia-appen och trycker ”Logga in” kommer du till en sida med ett inloggningsformulär. För att logga in skriver du in dina inloggningsuppgifter och trycker på knappen ”Logga in”.

Om du istället råkar trycka på ”Klar” uppe i vänstra hörnet så kommer appen att köra fast på en laddningssida.

Då behöver du stänga ner appen med tvångsavslutning. Det gör du genom att trycka två gånger på hemknappen. Då visas dina senast använda appar. Sätt fingret över Fonologia-rutan och svep bort den från fönstret för att tvinga appen att stänga ner.

Sedan kan du öppna appen och logga in igen.

Så här förklarar Apple själva tvångsavslutning av app: https://support.apple.com/sv-se/HT201330

Fonologia är ett individualtest. För att utreda elevers läs- och skrivförmågor räcker det inte med screening av elevgruppen. De som fångas i en screening måste testas mer på djupet – i ett så kallat individualtest. Fonologia analyserar de kognitiva förmågor (fonologin) som kännetecknar dyslektiska besvär, men kan också peka på utmaningar kopplat till andra orsaker.

Nej, i dagsläget finns Fonologia endast för Ipad.

Ja.

Ja.

Övriga frågor

Felet beror på en bugg i Windows Explorer 11. Klicka på länken nedan, så ser du hur felet ser ut och vad du kan göra för att lösa det.

Så här blir symbolerna synliga igen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!