ILT talks

Genom ILT talks vill vi sprida kunskap och inspiration inom språkutveckling, flerspråkighet och pedagogiska verktyg. Det gör vi genom att bjuda in gäster som är experter inom sina områden. Vår podcast vänder sig till dig som är pedagog i förskolan, grundskolan, på gymnasiet eller vuxenutbildningen – här finns avsnitt som passar alla.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!