Nyheter

Så kvalitetssäkrar vi böckerna till Polyglutt

När tanken om Polyglutt väcktes ville vi på ILT Inläsningstjänst säkerställa att barnen skulle få tillgång till kvalitetssäkrat innehåll. Vi kontaktade litteraturpedagog Agneta Edwards för att få hennes hjälp med...

Nyheter

Påverkar talsyntes läshastigheten?

För personer med lässvårigheter kan ljudböcker och talsyntes vara ett bra verktyg för att ta till sig kunskap. En talsyntes omvandlar text till tal och gör att personer med lässvårigheter...

Nyheter

Polyglutt utökar med fem nya språk under våren

I förskoleåldern byggs den språkliga grunden inför skolstart. Olika förutsättningar, såsom uppväxtförhållande eller annat modersmål, utgör skillnader i barnens språkliga förmågor. Polyglutt är en språkutvecklande bilderbokstjänst speciellt framtaget för förskolan...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!