Skolsynk för Google ILT Inläsningstjänst
Nyheter

Studentlitteratur ansluter till Skolsynk

Samarbetet kring Skolsynk för Google växer. Nu ansluter Studentlitteratur till initiativet för att ge lärare och elever enklare tillgång till ett ännu större utbud av digitala läromedel. Regeringen har beslutat...

12 nya språk i Polyglutt
Nyheter

12 nya språk på väg in i Polyglutt

Efter input från kunder lägger ILT Inläsningstjänst till 12 nya språk under hösten. En självklarhet var att ta in de tre återstående minoritetsspråken jiddisch, meänkieli och romani. Några andra språk...

TAKK och teckenspråk Polyglutt
Nyheter

TAKK- och teckenspråksfilmer i Polyglutt

Enligt läroplanen ska förskolan vara likvärdig och stimulera alla barns språkutveckling. Detta ställer höga krav på pedagoger och innebär att de behöver olika slags pedagogiska verktyg. För att underlätta för...