Studiestödshandledare för fordon- och transportprogrammet på dari/persiska

Arbetsuppgifter
Du ska göra en pedagogisk bearbetning av ett svenskt läromedel i enlighet med våra riktlinjer och översätta det till ditt modersmål. Därefter ska du läsa in texten. Inläsningen blir ett studiestöd i ljudboksform på elevernas modersmål, kopplad direkt till den svenska läroboken. Ämnet du ska bearbeta gäller fordon och transport. Du bör ha ämneskunskaper inom detta område för denna tjänst.

Om dig
Det är viktigt att du har goda kunskaper inom ditt ämnesområde på gymnasienivå. Du måste ha goda kunskaper i svenska och dari/persiska. Det är meriterande om du har pedagogisk bakgrund eftersom studiestödet utformas som en studiehandledning till eleven. Eftersom du ska läsa in den pedagogiska bearbetningen i en ljudbok så är det bra om du känner dig bekväm med teknik för inläsning.

Lön, ersättning och förmåner
Ersättningen beräknas på antal sidor i boken, ämne och skolform. Arbetet innebär att du arbetar med en bok i taget i projektanställningsform.

Om anställningsvillkoren
Det här uppdraget gäller ditt specialämne för gymnasiet och bearbetning samt inläsning ska ske på dari/persiska. Delar av arbetet kan göras i hemmet. Inläsning i studio hos oss kan ske på kvällstid eller helger om önskvärt.

Arbetsplats
Manus till studiestödet kan skrivas på valfri plats. Inspelningen sedan av Studiestödet görs på vårt kontor i Hammarby Sjöstad. Inspelning kan göras valfri tid på vardag eller helg.

ILT Inläsningstjänst
ILT Inläsningstjänst är en marknadsledande leverantör av specialpedagogiska verktyg till svenska skolan med fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter samt nyanlända elever. Vårt mål är att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning.

Vi sitter i Hammarby Sjöstad i ett kontorslandskap med 16 studios där all inspelning sker.

Kontaktinformation
Nicolas Holst, Produktledningsassistent
nicolas.holst@inlasningstjanst.se

Skicka din ansökan till jobb@inlasningstjanst.se med CV och gärna ett personligt brev där du lyfter fram dina ämneskunskaper runt fordon och transport samt pedagogiska färdigheter.