Studiehandledare Somaliska på grundskola

Uppgiften är att göra en pedagogisk bearbetning av ett svenskt läromedel i enlighet med
våra riktlinjer och översätta det till ditt modersmål. Du ska därefter läsa in din pedagogiska bearbetning i en ljudbok. Därför är det bra om du känner dig bekväm med teknik för inläsning. Inläsningen blir ett studiestöd i ljudboksform på elevernas modersmål, kopplad direkt till den svenska läroboken. Läroböckerna vi nu söker pedagoger till gäller SO-ämnen, geografi och matematik på grundskolenivå.

  • Du har somaliska som modersmål, lärarutbildning eller undervisningsvana.
  • Du måste ha goda kunskaper i SO-ämnen, geografi eller matematik.
  • Du måste ha goda kunskaper i svenska och god läsförståelse.
  • Det är meriterande om du har pedagogisk utbildning eftersom studiestödet utformas som en studiehandledning till eleven.

Vi sitter i Hammarby Sjöstad i ett kontorslandskap med 19 studios där all inspelning sker. www.inlasningstjanst.se

Lön: Beror på läromedlets omfattning.

Mejla din ansökan till: inga.hansenpuke@inlasningstjanst.se