Stockholm

Lärare/bibliotekarier för ett betalt uppdrag under sommaren

Titta hit Polyglutt-användare!
Vi på ILT Inläsningstjänst arbetar ständigt på att utveckla och förbättra våra tjänster. Snart släpper vi en lärarhandledning till Polyglutt skola skriven av Barbro Westlund med teori och praktiska modeller för hur du kan arbeta med läsförståelse och läsengagemang med dina elever. Vi söker därför 6 st engagerade lärare/bibliotekarier för ett betalt uppdrag under sommaren, motsvarande två heltidsveckor. Syftet är att utifrån Barbro Westlunds lärarhandledning ytterligare stärka Polyglutt skola med funktionalitet och innehåll kopplat till läsförståelse.

Vi söker dig som:
• Arbetar i låg-, mellan- eller högstadiet i ämnet svenska.
• Uttrycker dig väl i skrift på svenska.
• Kan arbeta självständigt över sommaren. Tidsmässigt motsvarar uppdraget två heltidsveckor, men du kan fördela arbetet fritt med deadline 1 augusti.

Ditt uppdrag:
• Läsa den nya lärarhandledningen.
• Utifrån teorier och modeller i handledningen söka fram passande boktitlar i Polyglutt skola samt författa riktat innehåll till dessa titlar utifrån givna instruktioner.

Ansökan
Skicka in ett kort personligt brev, max en halv sida, där du beskriver vad du arbetar som just nu samt varför du tror du skulle passa för uppdraget. Skicka även med tre läsförståelsefrågor till en valfri bok i Polyglutt skola, riktade till elever i låg-, mellan- eller högstadiet. En fråga av typen ”på raden”, en fråga ”mellan raderna” och en tredje ”tänka själv” – dvs ta in egna erfarenheter för att besvara. För frågor kring uppdraget eller arbetsprov, kontakta: elias.selinder@inlasningstjanst.se

Ansökan skickas till elias.selinder@inlasningstjanst.se senast den 4 juni, urval sker löpande.