Intervjuer

Visa alla eleverna hur tjänsten fungerar

Hanna Wedén har jobbat som lärare sedan januari 2003. Under hösten 2017 började hon studera till specialpedagog på Stockholms universitet och har sedan i augusti i år en roll som specialpedagog på Myrängsskolan F-6 skola i Täby. Hanna har arbetat med Inlästa läromedel i 5 år. Innan dess läste hon själv in mycket av litteraturen och skickade till de elever som behövde.

Vad var det som gjorde att du började använda Inlästa läromedel?
Jag fick information om att tjänsten fanns i kommunen där jag arbetade tidigare och då började jag använda den mer frekvent. Här i Täby kommun har alla elever en inloggning och då blir det genast lättare och mer tillgängligt för alla att använda tjänsten.

Hur arbetar du med Inlästa läromedel i klassrummet?
Jag går alltid igenom tjänsten med samtliga elever i klassen. Jag brukar ta mig själv som exempel: jag är en god läsare men ibland orkar jag inte läsa med ögonen utan vill heller läsa med öronen. Det brukar locka fler elever till att prova. För vissa fungerar det utmärkt och för andra lite sämre. Då kan de behöva mer tid att vänja sig.

Jag brukar alltid visa att det finns både övningsböcker/aktivitetsböcker och grundböcker så att eleverna vet om det. Inför nästan varje arbetslektion när eleverna ska läsa själva påminner jag om att de kan lyssna via ILT Inläsningstjänst.

Hur tycker dina elever att det är att lyssna på läromedel?
Många uppskattar det och genom att visa tjänsten för alla blir det inte konstigt eller underligt.

Vilken nytta tycker du tjänsten ger dig?
Jag skulle inte klara undervisningen lika bra och smidigt om jag inte hade tillgång till tjänsten. Inlästa läromedel gör att min undervisning blir tillgänglig för betydligt fler än om alternativet inte fanns.

Har du något tips du vill dela med dig av till andra lärare för att öka användandet bland elever?
Visa alla, visa att du använder det och hur du använder det. Visa funktionerna med att höja och sänka hastigheten. Jag brukar tänka att vi kan visa eleverna massor med tjänster men om vi inte visar hur de ska använda dem så kommer de inte använda tjänsterna. Tänk dig att du har ett kylskåp fullt med mat. Om ingen ger dig tips på vad du kan laga och göra med maten så hjälper inte det att kylskåpet är fullt. Samma med de verktyg vi kan och ska erbjuda eleverna. Eleverna blir inte hjälpta bara av att vi säger att de finns, vi måste visa dem hur de ska göra.

Skulle du rekommendera andra att använda inlästa läromedel och i så fall varför?
Ja verkligen. Det underlättar både för dig som lärare och för eleverna.

 

 

Nå ut till fler elever med Inlästa läromedel och lättlästa böcker

Kontakta oss så berättar vi mer!