Intervjuer

”Våra barn gillar verkligen Polyglutt och de upplevelser de får”

”Vi blev intresserade av Polyglutt så fort vi fick höra talas om tjänsten och började undersöka med vår chef om vi kunde få den till vår förskola. Strax efter, i våras, fick vi tillgång till Polyglutt i hela kommunen. Vi ser vilket bra verktyg Polyglutt är att använda med våra barn, både svensktalande och barn med andra modersmål.”

Pia Andersson och Mona Nölvand är två erfarna pedagoger som har arbetat i förskola och skola i många år. Nu arbetar de på Förskolan Sörgården i Katrineholm, där Pia har jobbat som förskollärare hela tiden. Mona är barnskötare och har stor erfarenhet av flera olika förskolor och skolor i kommuner. Under sina år har de lärt sig att språk, kommunikation och social utveckling är det viktigaste de kan ge barnen på förskolan. Då de har Litteratur som profil på sin förskola tycker de att Polyglutt är utmärkt att använda.

Polyglutt används med svensk uppläsning och på andra språk

Polyglutt används med svensk uppläsning och på andra språk

 

Polyglutt används dagligen, både i stor och liten grupp

Nu har förskolan fler lärplattor till varje avdelning. Det gör att det är lättare att använda Polyglutt både i grupp och med enskilda barn.

”Vi använder tjänsten i stora barngruppen (på skärm), mindre grupper (på vägg med en mobil kanon) och tillsammans med få eller ett barn. Flera barn kan sitta och lyssna på olika böcker på en gång och vi ska köpa in hörlurar så barnen inte blir så störda av varandra och andra ljud. Vi använder Polyglutt dagligen på vår avdelning, på så sätt får vi in digitala verktyg på ett naturligt sätt i barngruppen. Vi kommer ha ett föräldramöte där vi ska visa vad vi har börjat använda för olika digitala verktyg och då ska vi berätta om och visa Polyglutt.

Ett barn har valt att sitta själv och lyssna på Alfons Åberg

Ett barn har valt att sitta själv och lyssna på Alfons Åberg

 

Polyglutt-bokhylla med fysiska böcker

Pia och Mona har gjort en speciell Polyglutt-bokhylla där de fysiska böcker som finns i Polyglutt står.

”Vissa barn tittar gärna i en ”riktig” bok samtidigt som de lyssnar. De känner också igen de fysiska böckerna när de väljer bok i appen. De väljer gärna en bok de redan känner igen när de får välja själva.”

Fysiska böcker som finns i Polyglutt samlas i en egen bokhylla

Fysiska böcker som finns i Polyglutt samlas i en egen bokhylla

 

Förskolan använder TAKK- och teckenspråksfilmer i Polyglutt

”Teckenstödsfilmerna är toppenbra. Vi vill och försöker använda det i vårt dagliga arbete med barnen, det förstärker kommunikationen mellan alla. Berättarrösterna är bra och lätta att lyssna på (i alla fall de svenska, de andra förstår vi ju inte).”

 

Få mer information om Polyglutt eller testa i 30 dagar