Emina Sikiric jobbar som förstelärare i allmändidaktik med fokus på digitala verktyg i åk 4 på Rosenlundsskolan i Jönköping. Just nu undervisar Emina i svenska, engelska och SO. Att använda olika digitala verktyg faller sig naturligt för henne och det öppnar många möjligheter för barn och unga. Förutom att det är stimulerande skapar det också tillgänglighet och möjlighet till anpassningar. Vi passade på att ställa några frågor till henne.

Hej Emina, vad roligt att ni använder Polylino skola i ditt klassrum! Berätta gärna om er engelskalektion i åk 4 där ni använde tjänsten.

Hur förberedde du lektionen?
Eftersom våra elever har egna ipads sökte jag efter en bok på Polylino på engelska som passar elever i åk 4. Jag hittade boken ”Lisen gets lost” som jag fastnade för eftersom den också finns på svenska. Att boken finns på båda språken gör att läsningen blir mer tillgänglig för alla elever, även för de med språksvårigheter. Elever som har svårt med engelska kan parallellt läsa boken på svenska och på så sätt öka förståelsen för innehållet. Det besparar även mig som lärare tid eftersom jag annars hade fått göra en egen sammanfattning av kapitlen på svenska för att ge alla elever rätt förutsättningar.

 

Hur gjorde du sen?polylino-1-768×1152
Jag delade upp eleverna i par som de ska ha under hela arbetets gång. De läser tillsammans med en klasskompis som befinner sig på samma läsnivå. Enligt forskning anses parläsning vara en mer effektiv och motiverande läsform än individuell läsning. Arbetet blir mer strukturerat och eleverna tränar och utvecklar samarbetsfärdigheter där de bygger upp en god och öppen relation. De blir bekväma med varandra och min upplevelse är att paren hjälper och stöttar varandra, tex vid uttal. Parläsningens syfte är också att träna sig i att reflektera och samtala kring text tillsammans med en kamrat. Innan arbetet sätter igång är det också fördelaktigt att sätta grundregler för att lyssna och samtala i par.

Vad kännetecknar ett bra samtal?
Textsamtalen har samma struktur varje lektion så att eleverna snabbt känner igen strukturen och kan sätta igång arbetet. Lektionsstrukturen bygger på fem steg, där vi i steg ett först tänker högt tillsammans. Samtalet ger en visualisering av texten och eleverna lär sig att lyssna på andras synpunkter och upplevelser, vilket bidrar till den egna förståelsen. Jag som lärare förbereder några frågor som eleverna svarar på enligt EPA- modellen. Därefter går vi över till steg två, att eleverna parläser eller lyssnar på ett kapitel ur boken ”Lisen gets lost”. Här ges möjligheten att först lyssna på kapitlet på svenska och sedan på engelska. Elever som behöver utmanas kan läsa kapitlet själva och sedan lyssna igenom det på engelska. Eleverna får också möjlighet att tillsammans välja om de ska läsa varannan rad, vartannat stycke eller läsa samtidigt. I steg två får eleverna också visa att de kan ta eget ansvar för sin inlärning genom att tillsammans i läsparet se till att göra det som ska göras. Detta brukar eleverna uppskatta väldigt mycket, dvs det egna ansvaret och mitt förtroende.

När eleverna har lyssnat och läst färdigt kapitlet får de svara på frågorna som jag har gjort till varje kapitel dvs gå över till steg 3. Här kan man även jobba med Aidan Chambers fyra grundfrågor.

Likes – What caught your attention in this chapter?
Dislikes – Was there anything that you didn’t like in the chapter?
Puzzles – Was there anything you found strange or surprising?
Patterns – Did it remind you of anything?

Det är först när de har svarat på frågorna individuellt som de ska diskuterar svaren tillsammans, steg 4. Jag som lärare brukar går runt i de olika grupperna och uppmuntra och stötta paren. Målet med textsamtalet är att eleverna ska entusiasmera varandra när de delar sina åsikter om innehållet i kapitlet. Avslutningsvis i det sista steget, steg 5, brukar vi samlas gemensamt i klassen för att diskuterar svaren. Vi resonerar om frågorna tillsammans eftersom den gemensamma läsupplevenslen är viktig.

Fungerade boken för din klass?
Boken ”Lisen gets lost” passar utmärkt i min åk 4. Det är en bok med verb i presens, vilket vi också kopplar till vad vi har lärt oss i skolan. Kapitlen är också lagom långa för en lektion. Vissa lektioner läser eleverna ett kapitel och andra gånger läser de två kapitel.
I boken finns också mycket bilder som jag tycker är bra när man lär sig ett nytt språk. Bilder spelar också stor roll för elever med olika svårigheter. Bilderna är ett stöd som gör att man förstår och minns innehållet bättre.

För att ge så goda förutsättningar som möjligt till lärande behöver eleverna ta ansvar över sin läsning. För att lektionerna också ska lyckas behöver arbetet med boksamtal ha samma struktur varje lektion. Detta i kombination, dvs eget ansvar och god struktur är enligt mig ett vinnande koncept som utvecklar mina elevers förmågor!

Här kan ni ta del av Eminas lektionsupplägg!

polylino-2

Relaterade nyheter

Prova gratis!

Signa upp dig här för att prova på tjänsten.