Intervjuer

Polyglutt skola – ett verktyg för inkludering

”I skolan handlar det tidigt om att nå kunskapskrav och möta det centrala innehållet. Elever har olika förutsättningar redan från start. En tjänst som Polyglutt skola kan hjälpa eleverna att överbrygga hinder som de möter på vägen. Att bara läsa utan att få med språkmelodin, uttrycken och känslan i berättelsen gör det svårare att omfamna ett språk. Får man också lyssna, ökar chansen att bli en god läsare, oavsett språk.”

Läraren som var med och skapade Polyglutt förskola
Malin Fogelström och är utbildad Sv/So-lärare sedan 1998. Hon är också utbildad förskollärare sedan 1988. Under hennes år som lärare har hon arbetat både i skolan och utanför. Malin har alltid brunnit för pedagogik och olika sätt att lära. Att hitta rätt nycklar till rätt elev är en utmaning som hon tar på största allvar. Sedan tekniken på allvar kom in i skolan har Malin alltid strävat efter att hitta metoder som berikar inlärningen utan att skapa merarbete för henne som lärare.

Vi frågade Malin om hennes tankar kring Polyglutt skola.

Vad var din första reaktion när du hörde om Polyglutt skola?
Eftersom jag själv var med och skapade Polyglutt för förskolan så har jag hela tiden sett möjligheterna med att ta in tjänsten i skolan. Att arbeta målmedvetet med bilderboken som utgångspunkt är ett bra sätt att erövra läsning och läsförståelse. Om man dessutom kan lyssna vidare på kapitelböcker och gå från bildberättelser till att skapa egna, inre bilder, har man vunnit mycket i den egna läsutvecklingen.

Vilka möjligheter ser du med tjänsten?
Möjligheterna är många – framförallt når vi bredden. Alla eleverna får samma läsupplevelse oavsett bakgrund och språk.

Vad ser du för fördel med en tjänst som kommer ha böcker inlästa på upp till 45 språk?
Ett av de viktigaste orden vi diskuterar och utvärderar i skolan är inkludering. Sedan ett antal år tillbaka ska alla elever inkluderas i den dagliga skolverksamheten. Det ställer krav på oss pedagoger men också på eleverna. Vi måste hitta verktyg som hjälper oss i detta arbete. Polyglutt skola är ett sådant verktyg.

Hur ser du att Polyglutt skola kan användas i klassrummet?
Som lärare kan du göra en gemensam planering kopplad till det centrala innehållet och de kunskapskrav eleverna ska arbeta mot och uppnå. Genom att utgå från en gemensam berättelse får vi samma utgångspunkt och kan individanpassa efter behov. Att elever med ett annat modersmål får tillgång till inläsningen på sitt egna språk skapar större förutsättningar att förstå och utveckla det svenska språket. Som modersmålslärare kan du arbeta parallellt med att även stärka det egna språket med utgångspunkt i samma planering.

Hur tror du eleverna kommer ta emot tjänsten?
Eleverna kommer att tycka om tjänsten. De är vana att hantera digitala tjänster och trivs med att lära på olika sätt. Att lyssna är också att läsa. Genom att avskärma sig och lyssna aktivt kan de bearbeta innehållet ytterligare, skapa läsförståelse, berika ordförrådet och utveckla läsandet.

Läs mer om Polyglutt skola här.

 

Vill du prova Polyglutt skola? Signa upp dig här så får du ett demokonto skickat till dig i februari.