Intervjuer

Polyglutt i skogen och på samlingen!

Polyglutt är en del av många förskolors vardag på Åland och vi ställde några frågor till Alexandra som jobbar på Tosarby daghem.

Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund.
Mitt namn är Alexandra Andersson och jag har jobbat inom barnomsorgen på Åland i ca 17 år. Jag är nu föreståndare sedan 2018 vid Tosarby daghem i Sund på Åland. Jag har läst själv sen jag var 5 år och älskar böcker. Jag har ett stort sagointresse och implementerar gärna ny teknik som inkluderar och underlättar i vardagen, vilket gjorde det lätt för mig när pedagogerna var intresserade av Polyglutt att haka på. Vi är ett daghem med 3 avdelningar och plats för 52 barn med läsglada och sagointresserade pedagoger och barn.

Alexandra Andersson

Hur länge har ni använt Polyglutt och varför?
Vi har haft Polyglutt på prov i fjol och nu har vi haft det ca en månad.
Vi tycker att det kompletterar högläsningen i vår verksamhet väl och speciellt nu 2019/2020 när vi har sagotema i hela huset samt försöker utveckla vår digitala kompetens. De barn som redan kan läsa får ett större utbud av titlar att välja på. Polyglutt är ett verktyg som snabbt kan söka fram böcker samt vi tillsammans kan läsa även på andra språk.

Hur använder ni Polyglutt?
På avdelningen för de minsta barnen (0-3år) använder vi Polyglutt vid sagostunder och i samlingen. I de större grupperna (3-7 år) används Polyglutt både i mindre grupper och i full barngrupp. Det används i samlingar och som tillfällig sysselsättning i väntan på annat eller som huvudaktivitet. Vi visar bilderna/boken på helskärm via en projektor så att alla kan se bilderna. När vi går till skogen kommer vi även lyssna till sagor i skogen. Polyglutt är även lätt att använda för barnen själva.

Vilken är den största fördelen med att ha tillgång till tjänsten?
Att man snabbt kommer åt böcker digitalt och kan söka upp dem i tjänsten. Sagor blir mera lättillgängliga. Stor variation av bokgenrer och möjlighet att få tillgång till böckerna på annat språk.

Vad tycker barnen?
Barnen tycker om att bläddra bland böckerna och att själva kunna bläddra i dem på plattan. De är nyfikna och motiverade att använda teknik, därför passar denna tjänst bra för dem själva att välja och läsa i. Det ökar delaktigheten att barnen aktivt kan välja saga själva.
De är fascinerade över att få boken ”på väggen” och följer berättelsen med stort intresse.
Vi upplever att de gärna vill visa vilka böcker de har hemma och vilka som är deras favoritböcker. De känner igen många böcker för att vi har dem på daghemmet eller just för att de har dem hemma.

Finns det några favoritböcker i barngruppen?
Favoritböcker är väldigt individuellt men många av de äldre gillar t.ex. Blåbärspatrullen.

Tack Alexandra för att vi fick en inblick i er verksamhet! 

Vill du läsa mer om Polyglutt, och testa gratis, kan du göra det här.