Intervjuer

”Polyglutt har verkligen hjälpt till med att få de elever med ett starkt motstånd till att läsa att faktiskt ta till sig böcker och berättelser”

Vi ställde tre frågor till Kamilla Ekestam som är lärare på Enskede Byskola och en van användare av Polyglutt skola.

Hej! Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund.

Jag heter Kamilla Ekestam och har arbetat som lärare för barn i de lägre årskurserna i drygt 20 år. Jag arbetar nu på Enskede Byskola i Stockholm. Jag har alltid tyckt att berättelser och sagor berikar barn och ungdomars liv på många olika sätt. Att lyssna eller läsa samma bok skapar en gemensam upplevelse och öppnar upp för många spännande samtal. Vi vet att böcker och högläsning ökar barns ordförråd och det är en förutsättning för att utvecklas och lyckas i skolan skulle jag säga. Jag har själv alltid läst högt för mina klasser och det har blivit gemensamma läsupplevelser som man minns länge.

Hur använder ni Polyglutt i klassen?

Jag har sedan några år tillbaka fått möjlighet att arbeta med Polyglutt i min klass. Jag använder det som ett komplement till läsning i bok. Eleverna får läslyssna och brukar tipsa varandra om bra böcker. Det är bra för elever som har svårt med läsningen att få möjlighet att dela läsupplevelse och läsglädje med sina kompisar som läser snabbare. Polyglutt har verkligen hjälpt till med att få de elever med ett starkt motstånd till att läsa att faktiskt ta till sig böcker och berättelser.

Vi har också använt vissa böcker i anslutning till teman i klassen eller hela skolan. T.ex. FN där man uppmärksammar världen och olika språk. Vi har också haft miljövecka då eleverna fick parläsa böckerna  ”Matsvinn” och ”Plast i haven”. Under vår läsvecka under hösten kommer Polyglutt användas flitigt i alla klasser!

Har du något Polyglutt-tips?

Ja, flera stycken!

  • Ha en stund i veckan där eleverna får lyssna på valfri bok.
  • Låt eleverna parläsa böcker och samtala om innehållet.
  • Låt dem tipsa varandra för att skapa nyfikenhet att upptäcka mer.
  • Använd Polyglutt när man skriver faktatext eller forskar om ett djur , land, person m.m.

Tack Kamilla för att vi fick ta del av er Polyglutt-vardag!

Kamilla Ekestam