Intervjuer

Pedagogernas röster om Polyglutt – Mölndals stad

Språkcentrum Mölndal har arbetat aktivt med utveckling av flerspråkighet i förskolan sedan 2011. De arbetar för att förverkliga läroplanens intentioner under parollerna Flerspråkighet – framtidens kompetens och Alla barn, alla språk, alla dagar! Nu har personalen i Mölndals stad tillgång till ytterligare ett flerspråkigt verktyg – nämligen Polyglutt.

Lena Borghesi, förskollärare och samordnare språkutvecklare på Skolförvaltningen, Språkcentrum Mölndal, var med och utvärderade och beslutade om att ta in Polyglutt i verksamheterna.

Lena, vad fick er att välja Polyglutt av de tjänster som finns på marknaden?
Vi använder oss redan av ILT Inläsningstjänst i Mölndal. Två andra fördelar var handledningen som finns i tjänsten och möjligheten att byta språk på varje sida.

Vilka fördelar ser du med att alla era förskolor har tillgång till tjänsten?
Det ökar likvärdigheten genom möjligheten att alla kan få höra sagor på sitt modersmål. Polyglutt underlättar enormt för pedagogerna när det gäller tillgång till barnböcker på olika språk. Det är ett enkelt sätt att förmedla flerspråkighet och alla språks värde.

På vilket sätt kan Polyglutt stötta barn i deras flerspråkighet och språkutveckling?
Polyglutt ger möjlighet till uppmärksamhet och ”erkännande” av barnets samtliga språk och bidrar till formandet av en flerspråkig identitet. Genom att lyssna på sagor på båda (alla) språk man kan så kan det starkaste språket stötta utvecklingen av det svagare. Genom översättning och jämförelser (av till exempel ord och fraser) av olika språk skapas en metaspråklig medvetenhet, dvs. man kan tala på ett språk om ett annat språk. Detta är av stor betydelse för språkutveckling hos alla barn.

Pedagogernas röster om Polyglutt:

• Lätt att använda för både barn och pedagoger
• Enkelt och tydligt sätt att visa på flerspråkighet
• Möjlighet att skapa intresse för sagor genom ett språk som barnet behärskar och är trygg med
• Genom att koppla appen till projektorn kan många barn enkelt kan ta del av sagan tillsammans
• Underlättar pedagogernas bokläsning så att fullt fokus kan läggas på att diskutera boken i sig, och inte vem som ser bilderna först/bäst
• Lätt att byta språk på samma sida av boken så att barnen snabbt få höra hur den sidan låter på olika språk
• Inbjuder till prat om olika språk och att ett ord kan heta så många olika saker på olika språk men ändå betyda samma sak
• Barn med olika modersmål kan lyssna på boken samtidigt genom att vi lyssnar på de olika språken innan vi byter sida
• Appen ger barnen ett större utbud av litteratur än avdelningen kan göra
• Appen agerar som en samlingspunkt för alla barn
• Bra med högläsningsfunktion då vi pedagoger inte alltid kan finnas där och läsa högt
• Appen låter barnen bearbeta sagorna/berättelserna i egen takt
• Appen erhåller fortfarande känslan av att ”vända blad” tack vare den visuella illustrationen
• Att appen erbjuder litteratur och läsning på många språk är otroligt tacksamt för oss pedagoger som annars kan ha svårt att hitta/läsa denna litteratur
• Barnen har gjort stora framsteg vad det gäller språket och läsning av böcker, speciellt barn med olika svårigheter och diagnoser