Intervjuer

Norlandia Upplevelsen jobbar med Förskolebarnens litteraturpris

På förskolan Norlandia Upplevelsen jobbar de för fullt med Förskolebarnens litteraturpris. Vi ställde några frågor till Sofia som är förskollärare.

Berätta lite kort om dig själv och förskolan du jobbar på.

Jag heter Sofia Öhrner, är 35 och har jobbat som förskollärare i 12 år. Ett utav mina favoritområden inom förskolans värld är digitalisering och hur det digitala kan komplettera den fysiska miljö vi har på våra förskolor. Jag arbetar på förskolan Norlandia Upplevelsen där det digitala är en naturlig del av miljön och undervisningen.

Ni använder Polyglutt på förskolan, berätta mer om det.

Polyglutt är ett komplement till våra fysiska böcker och används både i grupp och enskilt. Den stora fördelen när man använder Polyglutt och läser/berättar/lyssnar på en bok i grupp är att man kan projicera upp en bok på väggen så att barnen kan interagera med sagan på ett helt annat sätt än med en vanlig fysisk bok, alla kan se bilden, de kan gå fram och peka på någon detalj på bilden, räkna något, knacka på en dörr, trycka på en knapp osv. Jag tycker att det är fantastiskt att man kan zooma i bilderna, så att vi pedagoger kan förstärka det vi berättar i boken men också ex. förtydliga något ett barn vill förmedla.

Ni arbetar med Förskolebarnens litteraturpris, hur har ni gått tillväga?

Litteraturpriset har vi arbetat med i två grupper på vår förskola.

Vi har läst/lyssnat på alla 31 böcker som är med i litteraturpriset. QR-koderna som finns på Förskolebarnens litteraturpris hemsida har vi skrivit ut och satt upp i lärmiljön så att barnen kan vara självständiga i att scanna koderna med en iPad och lyssna på en bok själva eller med en kompis. Enskilt har vi då haft hörlurar till barnen. Efter att vi läst alla böcker har vi fortsatt arbetet med dessa böcker och barnen har fått gjort ett urval och valt ut böcker de tycker mest om utifrån alla 31. Det blev 8 kvar, dessa har vi läst flera gånger och arbetat vidare med. Exempel på det är boken ”Tio vilda hästar” som är en räknesaga på rim, barnen har då fått varit med och rimmat och räknat.

Räknar med hjälp av ”Tio vilda hästar”

Vad tycker barnen?

Jag upplever att barnen är mer engagerade i böckerna när det sker digitalt. De flesta av böckerna i litteraturpriset har fångat barnen och även lett till vidare diskussioner. Barnen uppskattar att de får vara med och påverka i en tävling.

Tack Sofia och Norlandia Upplevelsen!

Vill du läsa mer om priset och rösta? Gör det här!