Vi ställde några frågor till Marie Trapp som är speciallärare och förstelärare i läs- och skriv på Släbroskolan i Nyköping.

Marie säger att läsning och undervisning i läsförståelse alltid har legat henne varmt om hjärtat. Hon har delat med sig av sin undervisning både genom föreläsningar men också genom läromedel och olika handledningar. Hon var även delaktig i projektet En läsande klass.

Hur och när upptäckte du Polylino?
Våren 2021 hade vi en provlicens i vår kommun. Jag såg direkt potentialen i detta digitala bibliotek och insåg att detta verktyg verkligen är något som vi behöver på skolan och i kommunen. Denna uppfattning stärktes under sommaren 2021 då jag fick sommarjobb på ILT Education för att utifrån Barbro Westlunds handledning skriva konkreta lektionsplaneringar. Tidig höst bar vägarna därför till ett rektorsmöte där jag och vår läs- skriv och språkutvecklare övertygade kommunens rektorer om att vi behövde en kommunlicens.

Vilka fördelar såg du med Polylino?
Fördelarna med Polylino är många. Ett lättillgängligt bibliotek där man på ett enkelt sätt kan hålla sig uppdaterad på den senaste barnbokslitteraturen. Texter uppdelade utifrån ålder och genre samt med många texter på olika språk. Verktyget textmedföljning som finns i många böcker är väldigt användbart då eleven får använda både ögon och öron när hen läser. Genom att Barbro Westlund har skrivit en mycket gedigen handledning till texterna så får man den senast forskningen inom undervisning i läsning.

Ni började arbeta kollegialt med Barbros handledningen, berätta mer om det
Eftersom jag läst Barbro Westlunds handledning utan och innan sommaren 2021 då jag skrev lektionsplaneringar, visste jag att den var gedigen och för att kunna “packa upp” den på ett bra sätt genom Westlunds handledning och texterna i Polylino. Insåg jag att det behövdes ett kollegialt lärande. Jag fick mina rektorer att inse detta också och under våren 2022 genomförde vi ett litet läslyft på Släbroskolan utifrån en lärmodul som jag själv skapade. Denna lärmodul var början till den genomarbetade modul som Katrin Ohlsson och jag skapade under sommaren 2022.

Under sommaren har du och Katrin Olsson, arbetat fram materialet Läslyft med Polylino
Kan du berätta om det, vad ni ville uppnå och vad ni vill ge lärarna för verktyg?
Genom lärmodulen vill vi att pedagoger ska få verktyg att undervisa i läsning och läsförståelse samtidigt som de lär känna ett fantastiskt digitalt bibliotek som Polylino är. Vi vill att man genom ett kollegialt lärande inhämtar och bearbetar ett stoff genom olika övningar och diskussioner. Att man tillsammans prövar de modeller och verktyg som presenteras i handledningen för att senare kunna pröva det med sina egna elever.

Vilka är dina kommentarer kring de rapporter som publicerats senaste tiden kring läsning i skolan? Vad behöver lärare och elever för att öka läsningen i skolan tror du?
Oj! Här skulle jag kunna skriva en bok. Det finns så otroligt mycket man kan göra för att skapa läsengagemang men mitt absolut bästa verktyg är Högläsningen. Utifrån högläsningen av en gemensam bok skapar vi en gemensam upplevelse och genom samtal når vi textens innehåll. Genom högläsningen kan du som pedagog visa hur man använder olika förståelsestrategier och man kan pröva tillsammans. Genom detta kan vi koppla textens innehåll till oss själva och våra erfarenheter. Texten blir meningsfull och vi skapar läsengagemang 💗

På vilket sätt kan Polylino vara ett hjälpande verktyg i klassrummet?
Fördelen är att texterna är så lättillgängliga. En hel klass kan läslyssna på samma bok. Många av böckerna finns på andra modersmål vilket gör att man kan läsa boken både på svenska och modersmålet och på så sätt bygga ordförråd och språkförståelse.

Tack Marie!

Vill du också få tillgång till Läslyft med Polylino? Ladda ner materialet här.

Relaterade nyheter

Prova gratis!

Signa upp dig här för att prova på tjänsten.