Intervjuer

Mattias Ljung, medskapare till matematikfilmer för Begreppa

Under 2020 lanserade vi matematikfilmer i Begreppa för både mellan- och högstadiet. En av medskaparna av dessa filmer är Mattias Ljung, författare och läromedelsutvecklare, och vi är såklart nyfikna på hans arbete!

Hej Mattias! Vad finns det för utmaningar med att lära ut matematik – vad brukar eleverna ha svårt med?
Detta är naturligtvis olika från elev till elev, men det är väldigt viktigt att förklara vad som ligger bakom matematiken och inte bara ge ett ”recept” för hur exempelvis en algoritm fungerar. Ett recept glöms lätt bort, men om man har förstått den bakomliggande matematiken så kommer man kunna lösa uppgiften, även om receptet glömts bort.

Hur har ni jobbat med pedagogiken i mattefilmera för att hjälpa eleverna förstå?
Vi förklarar från grunden och tar små steg framåt. Och vi fokuserar på hur matematiken fungerar snarare än att ge ”matte-recept”.

Mattias Ljung

Vad är fördelen med film kontra lärobok när det gäller pedagogiken?
Det finns stora fördelar. En matematikbok är statisk, medan en film är dynamisk. Om man vill visa en metod i flera steg i en lärobok så måste den visas i flera bilder, vilket kan vara förvirrande. I en film kan man istället visa flödet och de olika stegen på det sätt man tänker att eleven ska göra. Man kan också använda grafik för att belysa viktiga steg i en lösning, så att eleven vet var hen ska ha uppmärksamheten.

Hur kan filmerna användas i undervisningen av lärare resp. elever?
Det finns flera olika sätt, exempelvis:
– I lärarens genomgång: Läraren kan spela upp filmen i klassrummet tillsammans med eleverna. Läraren kan då stoppa upp filmen för att förklara viktiga steg mer noggrant, eller för att kolla om eleverna vet vad nästa steg i lösningen ska vara.
– Som komplement till lärarens genomgång (under lektionen): Olika förklaringar passar olika elever. Läraren kan först hålla sig genomgång och sedan be eleverna att titta på filmen under lektionen. Då får eleven se en alternativ förklaring, vilket kan ge eleven ännu större förståelse.
– Hemma: När eleven gör läxor eller pluggar inför prov så kan filmen vara till hjälp. Det är inte säkert att eleven har personer i hemmet som kan hjälpa till med förklaringar, och då kan filmen vara en ersättning.

Läs mer om Begreppa här.