Intervjuer

”Fonologia har allt i ett och samma testbatteri”

Iréne Oberst är speciallärare på Sågmyraskolan i Falu kommun och arbetar kontinuerligt med Fonologia i utredningar av elevers läs- och skrivsvårigheter.

Hur kommer det sig att du ville prova Fonologia?
Jag gick utbildningen ”Kartläggning och åtgärder vid dyslexi” steg 1, 2 och går nu även steg 3. När jag gick steg 1 för ca 2,5 år sedan var jag med i normeringen till detta test. Kursledarna (Anna Fouganthine och Christer Jacobson) som utarbetat testet är mycket kunniga och kompetenta inom sitt område. Detta fick mig naturligtvis att tro extra mycket på detta test och jag fick frågan om att vara med och prova Fonologia under utarbetandet av testet.

Vilken nytta tycker du att Fonologia ger dig?
Det är ett otroligt värdefullt och lätthanterligt verktyg där jag har allt som behövs i ett och samma testbatteri för att kunna avgöra om min elev har dyslexi eller ej – oavsett ålder. Jag slipper jaga en massa olika lämpliga test samtidigt som jag får en otroligt tydlig bild av den profil som presenterar elevens eventuella fonologiska svårigheter. Detta spar tid både för mig och eleven. Testet tar endast ca 30-45 min att genomföra totalt. För mig är ändå det absolut viktigaste att detta test vilar på vetenskaplig grund.

Hur tycker du Fonologia är i jämförelse med andra tester?
Mig veterligen finns inget annat komplett test som undersöker de fonologiska svårigheterna och visar om du har dyslexi.

Hur har eleverna upplevt att genomföra testet?
Det är mycket olika hur eleverna upplever att göra detta test. Men de flesta har t.o.m. tyckt att flera delar har varit roliga att genomföra. Självklart upplevs de olika delarna både som svåra och lätta beroende på hur stora svårigheter eleven har inom de respektive områdena. Men p.g.a att testet går att dela upp vid olika tillfällen och att den totala tiden är mycket kort så upplevs testet nästan alltid positivt.

Är det något med Fonologia som har överraskat dig?
Det som överraskat mig mest är att det är så otroligt enkelt att använda det digitala testet och att du får elevens profil på en gång. Du behöver varken papper eller penna.

Skulle du rekommendera andra att använda Fonologia och i så fall varför?
Jag rekommenderar varmt detta test, då det är viktigt att på ett snabbt och enkelt sätt kunna se vad svårigheterna beror på. Det är även av största vikt att insatserna sätts in snabbt för de elever som har dyslexi och det har vi stora möjligheter till nu. De behöver ju utifrån sina förutsättningar, såsom alla andra, få lyckas och utvecklas så långt det är möjligt i skolan. Kan vi på ett snabbt och enkelt sätt se vilka de bakomliggande svårigheterna är så ökar naturligtvis möjligheterna att lyckas med detta.

 
 

Få mer information om Fonologia eller testa i 30 dagar