Intervjuer

För andra året i rad arbetar förskolan Grönstenen med Förskolebarnens litteraturpris

Vi pratade med Maria Nilsson, förskollärare på Grönstenen i Umeå, om deras arbete med priset.

Hur har er förskola arbetat med Förskolebarnens litteraturpris?
Vi är tre avdelningar som har jobbat med Förskolebarnens litteraturpris i år. På vår avdelning, Rubinen, började vi arbetet med Förskolebarnens litteraturpris direkt när vi fick veta vilka böcker som skulle vara med. Vi visade bilder på bokomslagen för barnen och hängde upp på en anslagstavla. Sedan frågade vi barnen individuellt vilken bok de vill ska vinna, varför den ska vinna och om de har läst boken tidigare.

Vi läste sedan 1-2 böcker från Förskolebarnens litteraturpris varje torsdag, tills det var dags för första röstningen. Då fick barnen rösta individuellt på de fem böcker som de tyckte var bäst. De fick även svara på vilken bok de ville skulle vinna.

På en samling gick vi sedan igenom resultatet. Ett barn i taget fick ta upp ett röstkort ur lådan och därefter sätta ett streck bakom bokens bild så att det gick att se vilken bok som hade flest röster. Det var enbart två barn som röstade på Grottan. De övriga röstade på Dagspöket på sjukhus. Barnen fick rita en bild av den boken som de röstade på vid den slutgiltiga röstningen.

Vi gick igenom barnens motiveringar och skrev ihop en gemensam motivering tillsammans som vi berättade för barnen. Barnen blev väldigt glada sen när de fick veta att Dagspöket vann och att det var den boken som de hade röstat på. Barnen jublade!

 

 

 

 

 

 

 

 

Har arbetet med priset påverkat läsandet i barngruppen?
Barnen var väldigt taggade på torsdagarna att läsa böcker från Förskolebarnens litteraturpris. De hade stenkoll på att vi skulle läsa någon av de böckerna. Det är ett flertal barn som har försökt att leta fram en del av böckerna i Polyglutt hemma för att kunna lyssna på den även där. Vi har pratat om vad böckerna handlar om. Polyglutt och tävlingen ger väldigt mycket för barnen.

Många av böckerna innefattar viktiga ämnen, som till exempel olika etniciteter, jämställdhet, könsroller, olikheter och likheter. Det finns mycket man kan samtala om. Det finns också bilder i böckerna att samtala kring. Det blir lättare via Polyglutt att välja böcker eftersom vi får ett större utbud av litteratur. Även vi pedagoger breddar vårt register. Via Förskolebarnens litteraturpris får vi läsa böcker som vi inte säkert skulle ha valt i vanliga fall.

Tack Maria Nilsson för att du tog dig tid att berätta för oss på ILT Inläsningstjänst hur ni har arbetat med Förskolebarnens litteraturpris!