Intervjuer

”Fonologia ger en sammansatt bild av elevers förmågor och utmaningar i de förutsättningar som krävs för en god läsförmåga.”

Ann Sjöberg är specialpedagog i Kalmar och en van användare av Fonologia, individualtestet som kartlägger de färdigheter som kan visa på läs- och skrivsvårigheter. Vi tog en pratstund med Ann!

Hej, trevligt att få pratas vid! Berätta lite kort om dig själv.

Jag jobbar som specialpedagog på Kunskapsnavet i den gymnasiala vuxenutbildningen i Kalmar. Jag arbetar tillsammans med lärare, elever, rektorer och vägledare här. Vi har pedagogiska träffar med de yrkeslärare i de utbildningar vi har upphandlade eller avtal med inom vuxenutbildningen. Ganska många elever i vuxenutbildningen behöver av olika skäl och utmaningar stöd i sina studier och det är en ganska stor del av mitt arbete. Det är ett mycket intressant, stimulerande och varierat arbete.

Du använder dig av Fonologia i ditt arbete. Vilka fördelar ser du?

Jag gillar Fonologia skarpt. Kartläggningen ger en sammansatt bild av elevers förmågor och utmaningar i de förutsättningar som krävs för en god läsförmåga. Det ger en mycket bra utgångspunkt för ett fortsatt arbete med olika verktyg, stöd och anpassningar.

Hur har eleverna upplevt att genomföra testet?

I de flesta fall upplever eleverna testet som roligt, omväxlande men också utmanande. Det är kanske svårare att använda för SFI-elever eller de elever som har kort skolbakgrund och som ännu inte i tillräcklig grad har tillägnat sig de svenska språkljuden.

Eleverna tycker mycket om att få se sin profil och det är intressant att se hur väl profilen stämmer överens med den kännedom eleven själv har om sina egna utmaningar och förmågor.

Skulle du rekommendera Fonologia åt andra och i så fall varför?

Jag skulle absolut rekommendera Fonologia. Det ger så mycket information inom förutsättningarna för att kunna läsa och skriva och ersätter flera läs-och skrivtest i en kartläggning. Jag gillar den visuella profilen.

Ann Sjöberg, specialpedagog

Läs mer om Fonologia här.