Intervjuer

Elever lyssnar på läromedel under pedagogiska promenader

Esmeralda Iversjö är en av de lärare som blivit nominerad till Guldäpplet 2018. Hon är vårdlärare sedan 4 år tillbaka. Esmeralda arbetade tidigare på Morabergs studiecentrum i Södertälje där hon hade möjlighet att få starta pedagogiska promenader med eleverna. Esmeralda ser möjligheterna med att kombinera fysisk aktivitet med undervisning och hennes mål är att fortsätta med pedagogiska promenader på sin nya arbetsplats Lärgården.

Vad var det som gjorde att du började använda Begreppaguider (tidigare Studiestöd på modersmål)?
Jag insåg att eleverna hade långa resvägar till skolan och att de kunde utnyttja tiden till att förbereda sig inför lektionerna. I början var det svårt att få eleverna att lyssna, men när de kunde lyssna på sitt modersmål blev det enklare. Nu använder jag tjänsten i alla mina kurser.

Berätta mer om pedagogiska promenader?
Vi har haft pedagogiska promenader en gång i veckan, samma tid och dag varje vecka. Vi träffas alltid i klassrummet innan och då ska eleverna ha med sig sin mobil och hörlurar. Har de inga hörlurar kan de lyssna via högtalarfunktionen på mobilen, har de ingen mobil kan de lyssna tillsammans med en klasskamrat via högtalarfunktion. Sedan får 2-3 elever gemensamt en uppgift. Det kan vara att de får två frågor som de ska hitta svaret på i sidorna de ska lyssna på, eller så kan de få en sida att lyssna på som ska sammanfattas och återberättas muntligt för en klasskamrat.

De ska alltid lyssna på texten två gånger. Tillbaka i klassrummet utbyter vi frågor och svar, och återkopplar till texten. Syftet är att eleverna ska röra sig i friska luften och samtidigt lyssna på fakta. Jag märker att de fokuserar på ett annat sätt när vi promenerar. Efter promenaden är de pigga och glada. Detta är ett sätt att göra undervisningen annorlunda. Eleverna känner att de blir experter på det de lär sig av sina egna uppgifter, och sedan delar de med sig av vad de lärt sig till sina klasskamraterna.

Hur introducerar du tjänsten för dina elever?
De får hjälp att ladda ner appen i mobilen, sedan får de lyssna och följa med i boken på svenska. Sedan utökar vi med inläsning på deras modersmål. När eleven är bekväm med tjänsten, vilket brukar ta cirka två veckor, börjar vi promenera.

Hur tycker dina elever att det är att lyssna på läromedel?
En del tycker att det är svårt i början, de tycker att de måste koncentrera sig mycket. Då brukar jag säga att de ska dra ner på hastigheten på uppläsningen. Det brukar inte ta många veckor förrän de automatiskt tar fram mobilen och lyssnar på texterna när de åker buss. Inte alla så klart, men en hel del.

Vilken nytta tycker du Begreppaguider ger dig och dina elever?
Framför allt att eleverna kan lyssna på sitt modersmål, då får eleverna en förförståelse inför vad de ska möta i klassrummet på svenska. En del elever tycker att det är jobbigt med mycket faktatext, då underlättar det att få den uppläst och att kunna följa med i texten. När vi promenerar kan vi inte ha boken med oss, därför koncentreras uppgiften till enstaka sidor, så det inte blir för mycket.

Har du något tips du vill dela med dig av till andra lärare för att öka användandet bland elever?
Börja använda tjänsten i klassrummet så att eleverna blir bekväma. Hjälp eleverna att lära sig hur de kan använda tjänsten och på vilket sätt, och så klart – följ upp. Blir det en naturlig del i undervisningen så kommer det att vara ett bra stöd för alla elever och för dig som lärare.

Många elever drar sig för att läsa mycket text. Dela upp texten, låt eleverna läsa 3-4 sidor hemma och lyssna på resten i klassrummet, eller tvärtom.

 

 

Testa Begreppa i 30 dagar

Fyll i formuläret!