Intervjuer

”Det har varit ett fantastiskt läsprojekt att arbeta med”

Jenny Nilsson, förskollärare på Mellanvångens förskola, berättar hur hennes avdelning har arbetat med Förskolebarnens litteraturpris. 

I januari bestämde vi på avdelningen Leoparden på Mellanvångens förskola i Staffanstorp, att delta i Förskolebarnens litteraturpris. Några av böckerna hade vi redan på vårt förskolebibliotek, men de flesta av böckerna var nya titlar för oss pedagoger. Vi valde därför att ta kontakt med Staffanstorps bibliotek. Barnbibliotekarien Evelina hjälpte oss att ta fram de böcker från listan som passade för den åldersgruppen vi har i barngruppen, 4-5 åringar. Allt som allt blev detta 20 böcker som vi haft tillgängliga för barnen på avdelningen. Under den här perioden ingick vårt förskoleområde (norr/centrum) ett avtal med ILT Inläsningstjänst och vi fick alla tillgång till bokappen som inriktar sig till förskolebarn, Polyglutt. Detta gjorde att böckerna inte enbart fanns tillgängliga för oss fysiskt utan även digitalt. Barnen kunde på så sätt lyssna på böckerna själva eller tillsammans med sina kompisar via appen och vi pedagoger hade möjlighet att läsa böckerna för barnen genom att projicera bilderna på väggen.

Den första omröstningen avslutades den 17 mars och då fick barnen två röster var. Till tonerna av Vivaldis fyra årstider fick de en och en gå in i ett nedsläckt rum med en naturbild projicerad på väggen för att lägga två kaplastavar på två av sina favoritböcker. Varje barns röster antecknades och kaplastavarna togs bort för att barnen skulle kunna rösta anonymt och inte påverka varandra.

Efter första omröstningen fick Förskolebarnens litteraturpris fram fem finalistböcker och vi blev väldigt glada då vår framröstade bok ”Hamstern är borta” av Andreas Palmaer och Ingela P. Arrhenius var bland dem. Övriga böcker var Drakeld, Alla får åka med, Minifakta om hajar och Viktors nya tröja. Dessa böcker arbetade vi sedan med under en månads tid. Vi har arbetat med böckerna på många olika sätt. Vi har läst, tittat på bilderna, lyssnat, använt digital teknik, dramatiserat, ritat och haft boksamtal kring böckerna.

I den andra omröstningen som skedde i slutet av april fick barnen en röst var. Då vi hade barn som var lediga och sjuka under den sista röstningsveckan så blev det både fysiska röster och sms-röster för att alla skulle vara delaktiga in i det sista då detta har varit ett pågående projekt under hela terminen. Det var väldigt jämnt mellan tre av finalistböckerna men den boken som vann var Viktors nya tröja av Camilla Gunnarsson och Kelly Sallinen.

Rösten lämnades in med den tillhörande motivering: Med pompa och ståt och till tonerna av Vivaldi la barnen sin röst i detta fantastiska initiativ. De barn som var sjuka eller lediga skickade in röster via sms ”precis som på melodifestivalen”. Det var spännande och så jämnt mellan finalisterna men till slut blev Viktors nya tröja vår vinnare. Barnens motivering (barnens ord och meningar sammanfattad av oss vuxna): Detta är vår favorit – man får göra och klä sig som man vill och vi ska inte reta någon som har sin favorittröja på sig.

Det har varit ett fantastiskt läsprojekt att arbeta med och vi ser att det har varit utvecklande för våra barn och oss pedagoger. Vi i arbetslaget har fått inspiration till nya böcker och hur vi kan arbeta med dessa. Vi hoppas att Förskolebarnens litteraturpris är något som ILT Inläsningstjänst och Polyglutt kommer fortsätta med och utifrån våra reflektioner och analyser från detta årets arbete så kan vi utveckla projektet vidare.

Tack för att du delar med dig Jenny! Lär mer om Förskolebarnens litteraturpris.