Intervjuer

”Behovet av ett enkelt test för att undersöka om en person har dyslexi är stort”

Anna Fouganthine är en av de personer som står bakom Fonologia, ett individualtest som är baserat på den senaste forskningen kring dyslexi. Testet kartlägger de fonologiska färdigheter som kan orsaka svårigheter hos testpersonen. Vi ställde några frågor till Anna!

Hej Anna! Berätta lite kort om dig själv.
Jag är utbildad lärare och speciallärare och har arbetat på grundskolans alla stadier. 2012 doktorerade jag i specialpedagogik med avhandlingen ”Dyslexi genom livet” Forskningsintressen är läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter samt kopplingen mellan forskning och pedagogisk verksamhet. Jag jobbar även på ILT Inläsningstjänst med Fonologia.

Varför tog ni fram Fonologia?
Vi tyckte att det fanns ett behov av ett test som fokuserar på dyslexi, som är en speciell form av läs- och skrivsvårigheter. De test som finns på marknaden är mer övergripande om generella läs- och skrivsvårigheter och läsförståelse.

Hur ser behovet ut i landet?
Vi tror att behovet av ett enkelt test för att undersöka om en person har dyslexi är stort. Lärare behöver veta varför en elev har svårt med läsning och skrivning för att kunna hjälpa eleven på rätt sätt.

Hur är det tänkt att användas och av vem?
Fonologia är tänkt att användas av specialpedagoger, speciallärare, logopeder och andra som kan tänkas utreda vari en elevs svårigheter bottnar. Man kan använda Fonologia enskilt eller tillsammans med andra test för att få en mer nyanserad bild av en elevs svårigheter.

Vart ska man vända sig om man är intresserad?
Kontakta ILT Inläsningstjänsts kundsupport! Man kan också läsa mer här.

Anna Fouganthine

Anna Fouganthine