Intervjuer

Amelie Wahlström tror på engagemang, mod och tålamod vid ett digitalt förändringsarbete

Amelie Wahlström är rektor på Rudsskolan, Karlstad kommun, och årets vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris. Amelie vann priset bland annat för att ha visat prov på det ledarskap som krävs för att lyckas i det genomgripande digitaliserings- och förändringsarbete som hennes skola står inför. Hon är en drivande kraft och en ledare som får digitalisering att hända i samspel med hela organisationen.

Vad gör att du drivs av att arbeta för en mer digital skola?
Vi lever i ett digitalt samhälle där utvecklingen går snabbt. Skolans uppdrag är att uppfostra goda samhällsmedborgare och då behöver eleverna en digital grund.

Jag vill att det digitala ska bli en naturlig del i skolan och att eleverna ska få prova alla sätt att lära, så att de vet vad som passar dem. Digitaliseringen effektiviserar även för lärarna. De kan snabbt ge feedback på dokument utan att behöva samla in papper, göra anteckningar och sedan lämna ut papperna igen.

Vilka möjligheter ser du främst att en digitalisering av skolan ger elever?
Det skapar likvärdighet då alla får samma möjligheter, bland annat med digitala läromedel. Eleverna kan också lära av varandra på ett enklare sätt. Det förenklar för eleverna då de kan samla alla dokument på en och samma plats.

Hur har du arbetat för att få med lärarna på digitaliseringståget?
Jag har varit tydlig med att detta är något vi ska göra. Jag har också varit flexibel och lyhörd för feedback. För mig har det varit viktigt att samtala om förändringen, att lyssna och ställa frågor.

Fyra tips till dig som driver digitaliseringsutveckling på din skola
1. Sätt upp ett tydligt mål – vart är vi på väg?
2. Ha tålamod och var flexibel – utveckling tar tid och ibland kan man behöva byta riktning.
3. Visa engagemang och ha mod – våga satsa och våga göra fel.
4. Kollegialt lärande – låt lärarna dela med sig till varandra.

Läs pressmeddelandet