Intervjuer

Förstelärare Sofia Mann berättar om sina erfarenheter med Polyglutt skola

På Sylteskolan i Trollhättan använder man idag Polyglutt skola i åk F-9. Vi träffade Sofia Mann, förstelärare inom grundsär, som berättar om sina upplevelser med tjänsten.

Bild på Sofia Mann

Varför ni valde den digitala bilderbokstjänsten Polyglutt skola till Sylteskolan?
Vi i Grundsär åk 7-9 fick möjlighet att använda Polyglutt skola, då vår rektor Mona Uppström såg ett stort behov hos de yngre eleverna. Med facit i hand ser jag att det finns bra med böcker för det lite äldre eleverna också. Jag använder sedan tidigare många böcker från Nypon och Hegas förlag som jag hittar i tjänsten Inlästa läromedel. Dessa fulltextböcker med arbetsmaterial har fungerat bra. Med Polyglutt skola kan jag utöka användandet av digitala böcker till att täcka upp och hjälpa eleverna på flera områden.

Hur arbetar du med Polyglutt skola i klassrummet?
Jag tar upp boken på den digitala skärmen så att vi tillsammans kan läslyssna och arbeta med frågor till boken. Det fungerar bra att arbeta på detta sätt med läsförståelse. Jag har inte kommit till att arbeta individuellt med mina elever i tjänsten än. Andra lärare inom grundsär gör det idag. Det är lite olika på vilken nivå vi arbetar och det är viktigt att ha olika hjälpmedel för att kunna arbeta, på ett för eleverna anpassat sätt.

Vad tycker eleverna om Polyglutt skola?
Eleverna tycker att en digital bilderbokstjänst är väldigt bra. Genom att flera av eleverna inte kan avkoda boken själva, får det på det här sättet upplevelsen av att de har läst boken när de har läslyssnat. Det gör att eleven som individ växer och självkänslan stärks. Skolan blir mer givande. Att urvalet är stort är viktigt för att eleven ska kunna välja ut en bok som man känner att man gillar och är intresserad av.

På vilket sätt upplever du att Polyglutt skola hjälper er på skola att fylla läroplanen? Finns det något specifikt område där detta sker?
En bred fråga, självklart för kursplanen i svenska. Eleverna får på det här sättet en möjlighet att läsa skönlitterära böcker. De tränas i att återberätta den bok som de har läst själva, genom att de kan läslyssna till texten. De behöver inte känna att enda sättet att ta till sig en bok, är att någon har läst högt för vederbörande.

Hur har Polyglutt skola underlättat undervisningen för flerspråkiga elever?
Vad vi har sett på skolan är att vi kan använda en och samma bok för alla elever, men eleverna kan lyssna på det språk som säger dem mest. Hos de elever som inte har ett talat språk ser vi att det ger ett annat intresse och en annan förståelse för boken, för ämnet, när de sedan läser samma bok på svenska. Eleverna blir glada, nöjda och tillfreds när de får höra sitt modersmål uppläst i skolan.

Tack Sofia Mann för att du tog dig tid att prata med oss på ILT Inläsningstjänst!

Vill du testa Polyglutt skola? Klicka här!