Intervjuer

”Fonologia är lättillgängligt och användbart”

Vi passade på att ställa några frågor till Margot Zakariasson, specialpedagog på Luleå Gymnasieby om hur hon har upplevt arbetet med Fonlogia, ett individualtest för att kartlägga elevers läs- och skrivsvårigheter.

Vilka fördelar ser du med Fonologia?
Jag har inte tidigare hittat något kartläggningsmaterial som testar de förmågor som dyslexi inbegriper. Det är enkelt att genomföra och resultatet kommer direkt och väldigt tydligt med bra diagram och bra förklaringar.

Det fungerar med nyanlända elever, det har jag haft svårt att hitta tidigare. Det finns också åtgärdsförslag som fungerar att genomföra.

Är det något med Fonologia som har överraskat dig?
Att det är så lätt att använda och att förmedla till de lärare som finns runt eleven.

Hur har eleverna upplevt att genomföra testet?
Det har varit lite olika. De flesta elever har upplevt att testet varit konkret och att resultatet varit tydligt och lätt att ta till sig med hjälp av resultatprofilen.
De flesta har också upplevt att de fått bättre stöd efter det att lärarna fått ta del av resultaten. Jag har mött ett par utlandsfödda elever som inte tyckt att testet uppfyllt deras förväntningar av hur ett test ska gå till. Där har tidigare skolgång och den kulturella bakgrunden spelat en stor roll. Den reflektion jag gjort är att det är viktigt att förbereda eleverna på vad de kommer att möta i testet.

Skulle du rekommendera Fonologia åt andra och i så fall varför?
Definitivt. För att det är lättillgängligt och användbart till elever från grundskolan upp till vuxenutbildningen och även nyanlända.

Tack Margot! Vill du läsa mer om Fonologia, och testa gratis, kan du göra det här.