ILT Train the trainer

ILT Train the trainer är ett nytt koncept, framtaget för att lyfta intern kompetens inom våra tjänster. Vi utbildar, stöttar och kvalitetssäkrar er kompetens – för att ni ska kunna nyttja era abonnemang hos oss på bästa sätt. Utbildningen ILT Train the trainer bygger på att vi utbildar en person hos er, som i sin tur utbildar personalen internt. Utbildningen är framtagen med hjälp av tre byggstenar: Inspirera – Informera – Etablera. Boka här! 

Inspirera

  • Vi har ett antal olika typer av utbildningar som riktar sig mot olika målgrupper, skräddarsydda efter era behov. Med en utbildad ”trainer” byggs och sprids kunskap inifrån organisationen. Detta ger er ett ägandeskap, både för utbildade trainers, men även hos de pedagoger som i sin tur får utbildningen internt.
  • Vi arbetar med frågeställningen ”why” och skapar mervärde under utbildningen.
  • Framåt kommer ytterligare fördelar med att vara en utbildad trainer inom ILTs tjänster tillkomma. Det innebär exempelvis att få förhandsinformation, möjlighet att kunna testa och bidra till utveckling av tjänsterna.

Informera

  • Vi går igenom grundpelare som behövs för att kunna coacha medarbetare i tjänsterna.
  • Vi diskuterar detaljer för att anpassa utbildningen till just er organisation. Ni får konkreta exempel på hur utbildningar internt kan läggas upp.
  • Vi diskuterar vilken typ av frågeställningar ni behöver ställa er, när ni applicerar konceptet i er verksamhet.

Etablera

  • Ca två veckor efter att ni deltagit på ILT Train the trainer utbildningen får ni ett Quiz. Där får ni svara på frågor kring vad ni lärt er. Detta för att vi ska kunna säkerställa att ni fått den kunskap som krävs.
  • I samband med Quiz-resultatet återkopplar och assisterar vi er i hur man strukturerar upp en utbildning. Vi bokar också in en avstämning efter ni hållit i er första interna utbildning.
  • Ni kommer självklart ha möjligheten att ligga kvar i gruppen med förhandsinformation, testmöjligheter etc.

Vi diskuterar gärna detta koncept vidare med dig om du har några funderingar. Hör av dig till oss! 

 

 

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!