ILT Conference

Vi jobbar för att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter att ta till sig kunskap och information. För att lyckas med det är en framgångsfaktor att samarbeta med kommunens/koncernens ”nyckelpersoner” – de som övergripande ansvarar för att ILTs tjänster används. Ett steg i detta samarbete är ILT Conference.

Den 27 april 2021 är det dags för årets digitala upplaga och temat i år är ”Inspirerande och tillgänglig undervisning”. Vi kommer fokusera på våra tjänster för skola: Inlästa Läromedel, Begreppa och Polyglutt skola.

Anmäl dig längst ned på denna sida, länk till konferensen kommer till angiven e-postadress innan genomförandet.

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Program 2021

Lena Gennerud, energifylld utbildare och författare, modererar konferensen. Lena är återkommande moderator på Skolforum, leder digitala utbildningar på Medborgarskolan och har stort intresse för pedagogik och lärande. Keynote speaker är Jenny Edvardsson, legitimerad lärare i svenska och historia för åk 7–9 och gymnasiet samt SFI (svenska för invandrare på kommunal vuxenutbildning). Ta del av informationen som PDF.

8.30 Välkomna till ILT Conference 2021!

9.00 Vår keynote speaker Jenny Edvardsson föreläser om inkludering och läsning.

10.20 Breakout rooms. Vi delar in er i mindre grupper där ni får möjlighet att diskutera och ställa frågor.

11.30 Vi tittar in i framtiden.

12.30 Avslutning.

 

Keynote speaker Jenny Edvardsson

Keynote speaker, Jenny Edvardsson, legitimerad lärare i svenska och historia för åk 7–9 och gymnasiet samt SFI (svenska för invandrare på kommunal vuxenutbildning), kommer föreläsa om inkludering och läsning.

Man förstår bättre när man får tala om det man läst”. Att kunna läsa är viktigt, men för en del barn och unga är läsningen svår och jobbig. Jenny delar med sig av sin undervisningserfarenhet. Hon beskriver hur hon skapar en läsundervisning där alla deltar och görs delaktiga. Hon visar också hur man kan tänka kring litteraturval och vad man kan göra för att skapa läsmotivation. Konkreta tips och modeller varvas medteoretisk förankring.

Jenny har skrivit flera böcker och guider, som t.ex. Läsa och samtala om skönlitteratur – med digitala verktyg, Digital kompetens i svenskundervisningen, Skönlitteratur i värdegrundsarbetet, Guide till boksamtal med ovana läsare och Guide till att läsa och skriva poesi. Hon är en aktiv bloggare och delar med sig av sitt arbete på bloggen www.jennyedvardsson.blogspot.se.

I februari medverkade Jenny i vår podd ILT Talks. Ta del av avsnittet här!

Vad är ILT Conference?

Sedan 2019 anordnar ILT regelbundet Nyckelpersonsträffar. Nu mera går det under namnet ILT Conference. Målsättningen är att lära av varandra genom att dela goda exempel, nätverka, få uppdatering om nya funktioner samt fånga upp feedback och självklart också bli inspirerade av experter på området.

Varför gör ILT detta? Samarbetet med nyckelpersoner är en framgångsfaktor för att tjänsterna ska komma eleverna till bäst nytta. Dessutom vet vi att genom att vara lyhörda kommer vi bygga bra, smarta och användbara tjänster. Win-win alltså!

För vem? För dig som ansvarar för att tjänsterna kommer till användning i din kommun/koncern på en övergripande nivå.

Vad kostar det? Träffen är kostnadsfri och kommunerna står själva för resa och eventuellt boende i det fall det krävs för att kunna närvara. 2021 kommer träffen ske digitalt.

Sagt om Nyckelpersonsträffen

”Bra organiserat, tydligt givande och roligt program, mycket tid för erfarenhetsutbyte samt god mat”

”Variation av forskning, inspiration, kollegialt lärande och massor av nyttiga insikter”

”Mycket givande föreläsningar. Väldigt fint ordnat! Inspirerande!”

 

Anmäl dig till ILT Conference 2021 här!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!