Litteraturtips

Här finns förslag om litteratur för vidare fördjupning inom bland annat språkutveckling, boksamtal, digitalisering och flerspråk:

 

Litteraturtips

Kerstin Bergöö och Karin Jönsson, Glädjen i att förstå, Studentlitteratur, 2012

Polly Björk-Willén (red.) Svenska som andraspråk i förskolan, N&K, 2018

Ulla Carlsson Bildspråk. Utvecklande bildarbete i förskolan, N&K, 2012

Aidan Chambers Litteratur inom och omkring oss, Gilla böcker, 2014

Ulla Damber mfl Litteraturläsning i förskolan, Studentlitteratur, 2013

Kerstin Dominkovic’ mfl, Läsa högt för barn, Studentlitteratur, 2006

Ylva Ellneby och Barbro von Hilgers Att samtala med barn, N&K, 2010

Agneta Edwards Bilderbokens mångfald och möjligheter, N&K, 2008, ny utgåva 2019

Agneta Edwards Boksamtal med bilderböcker, N&K, 2017

Gabriella Ekelund Om barn och böcker – samtal kring berättelser, UR, 2007

Carina Fast Att läsa och skriva i förskolan, Studentlitteratur, 2011

Carina Fast Literacy – i familj, förskola och skola, Studentlitteratur, 2008

Carina Fast. Läslust i hemmet. Natur & Kultur, 2018.

Ann Granberg Småbarns sagostund. Kultur, språk och lek, Liber, 2006

Eva Gustafsson och Mia Westin. Rätten till din berättelse – normkreativa metoder och brytiga böcker för barn och unga. BTJ Förlag, 2018.

Maria Heimer Högläsning i förskolan, Gothia, 2016

Lisa Henriksson, Nya Bokpuffar. Lekidéer kring bilderböcker och berättande i förskola och skola, En Bok för Alla, 2006

Mahroo Khousravi Flerspråkighet. Alla barn, alla språk, alla dagar! N&K, 2017

Anne Kultti. Flerspråkiga barns villkor i förskolan – lärande. Liber, 2014.

Anne-Marie Körling. Väck läshungern! Brombergs, 2018.

Läsa för integration. En metodhandbok, En bok för alla, 2018.

Bim Riddersporre & Barbro Bruce (red.). Berättande i förskolan, N&K, 2014.

*

**