Bokstunden

Med bokstund avses en planerad, pedagogledd läsning, inte högläsningen under vilan (som förstås också har sin roll att fylla) utan läsning där barnen är aktiva medskapare/läsare av boken.

Ju större barngrupper och mindre läserfarna barn, desto större behov av att tänka igenom hur miljö och rutiner kring läsningen ser ut. Bokstunden ska skapa goda förutsättningar för fina möten mellan barnen och böckerna. Barnen behöver kunna koncentrera sig för att hålla fokus och lyssna och läsa aktivt genom en hel bok. Vilka faktorer spelar då roll?

Innan du läser boken i barngruppen, läs den själv. Det är ett måste om ni väljer böcker utifrån teman, särskilda frågor eller till ett boksamtal, men även upplevelsen av en enstaka bok blir bättre med lite förarbete. Du vet att historien håller, det finns många intetsägande böcker som är synd att lägga tid på. Du slipper också otrevliga överraskningar, om boken tar en vändning du inte var beredd på.

Om du har läst boken vet du hur den dramaturgiska kurvan stiger och sjunker. Du kan därför använda rösten och eventuella andra förstärkande effekter. Om det finns figurer i boken kan de få en egen röst, en stor björn kan ha en mörk stämma medan en liten fågel kanske talar ljusare – en enkel dramatisering som levandegör berättelsen. Känslor kan du låta avspeglas i röst och mimik, förutom att det blir roligare att lyssna bidrar det till förståelsen. Hur man läser spelar stor roll för hur barnen tillgodogör sig boken.

Läs gärna texten högt för dig själv, i alla fall en bit. När du högläser känner du rytmen i språket, om det har en bra melodi, som passar dig.

Detta hinns förstås inte för varje bok som läses spontant under en dag eller en vecka, men inför de planerade bokstunderna är det viktigt.

Tänk på att:

  • planera in regelbundet återkommande bokstunder, så ofta som möjligt, helst varje dag.
  • läsningen sker på samma tid och plats, med samma rutiner, skapar trygghet.
  • tiden för bokstunden planeras så att barnen är pigga och alerta och att det är så lugnt som möjligt runtomkring, till exempel inga barn som alltid hämtas mitt i läsningen. De missar dessutom halva boken varje gång.
  • läsningen, barnens upplevelse av boken, respekteras av alla på förskolan, så att inte heller kollegor avbryter.
  • platsen för läsning går att skärma av på något sätt, för att det ska vara så få störningsmoment som möjligt. Undvik andra som rör sig runtomkring eller frestande leksakshyllor. I ett stort rum kan man skärma av en yta med draperi eller hyllor, om inte det går kan en tejp på golvet och särskilda kuddar som plockas fram skapa ett rum-i-rummet där bokens och sagans magi finns.
  • man använder ritualer och rutiner för att sätta en ram runt läsningen, och skapa stämning. Det inger förväntan och hjälper barnen att fokusera på boken.